Voleu rebre estudiants de pràctiques?

La Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona oferta diverses titulacions vinculades amb el món de l'educació: Grau en Educació Infantil, Grau en Educació Primària, Grau en Educació Social i Grau en Pedagogia, així com Màsters Oficials, com per exemple el Màster universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, Màster Universitari en Psicopedagogia, Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura, Màster Universitari en Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat on l'assignatura de Pràcticum és un element obligatori en la formació dels futurs titulats de la nostra Facultat. És per això, que la nostra Facultat de manera molt acurada i amb criteris de qualitat i d'idoneïtat va construint dia a dia una xarxa pròpia de centres de pràctiques.

L'establiment del contacte amb els centres pot donar-se per dos canals, a proposta del professorat de la Facultat i per iniciativa dels propis centres o serveis que tenen interès i bona predisposició per cooperar amb la universitat en la formació dels futurs professionals.

En el cas de les titulacions dels Graus en Educació Infantil i en Educació Primària, del Màster universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, i del Màster Universitari en Psicopedagogia (especialitat d’Educació Formal), prèviament s'ha de formar part dels centres formadors de la Xarxa de Centres de pràctiques del Departament d'Educació. Podeu consultar la normativa específica que ho regula al web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Una vegada formeu part de la xarxa de centres formadors del Departament d'Educació podreu contactar amb la Facultat per establir la col·laboració, per a la qual cosa haureu d'omplir l'imprès de Proposta per ser centre de pràctiques
 
El podreu trametre bé via correu electrònic a l'adreça: 
coordinacio.practiques.educacio@uab.cat, bé per correu postal a l'adreça: Coordinació de Pràctiques, Facultat de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
 
La Coordinació de Pràctiques de la titulació corresponent estudiarà i validarà les propostes presentades pels centres, i informarà als mateixos de la seva decisió.

 

Si esteu interessats en rebre estudiants d'aquestes titulacions el primer que hauríeu de fer és omplir l'imprès de Proposta per ser centre de pràctiques on fareu constar les vostres dades i ens informareu del vostre perfil.
 
El podreu trametre bé via correu electrònic a l'adreça: 
coordinacio.practiques.educacio@uab.cat, bé per correu postal a l'adreça: Coordinació de Pràctiques, Facultat de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
 
La Coordinació  de Pràctiques de la titulació corresponent estudiarà i validarà les propostes presentades pels centres, i informarà als mateixos de la seva decisió, així com de la tipologia d'estudiants que els podrem enviar d'acord amb les característiques del centre i dels estudis que estiguin cursant els nostres estudiants. En cas que la decisió  sigui positiva s'haurà d'establir un conveni de cooperació educativa en el cas de tractar-se d'una institució externa a la universitat o d'una resolució, en cas de tractar-se d'una unitat/departament propi de la universitat.
 
Podeu consultar el model de conveni marc que es signaria amb una vigència de 4 anys: 
Model de conveni marc de cooperació educativa  
Una vegada signat el conveni, passareu a formar part de la xarxa de centres de la Facultat.