Certificació de la mentoria

A partir del curs 2012-13, d’acord amb les directrius del Departament d’Educació, les universitats deixaran d’emetre les certificacions dels tutors dels centres i serveis educatius, ja que serà el propi Departament qui les emetrà.

Petició de certificats de tutoria de pràctiques anteriors al curs 2012-13

En el cas, dels cursos anteriors, la Facultat continuarà emetent els corresponents certificats, a petició de l’interessat en cas de la pèrdua o la no recepció dels mateixos. Podreu fer-nos novament la petició omplint el següent formulari: petició de certificats de mentorització

Si necessites el certificat d'haver realitzat una mentoria a estudiants de la nostra Facultat, es pot sol·licitar mitjançant el formulari de petició de certificats de mentorització. (La petició l'ha de realitzar el responsable de pràctiques del centre/empresa)