Coordinació de pràctiques

Vicedeganat de Pràctiques

Sílvia Blanch Gelabert

Silvia.Blanch@uab.cat

93 581 13 82

Grau d'Educació Infantil

Adriana Gil Juárez

practiques.educacio.infantil@uab.cat

G6/253

93 581 26 27

Grau d'Educació Primària

Xavier Fontich Vicens

practiques.educacio.primaria@uab.cat

G5/133

93 581 27 06

Grau d'Educació Social

Ricard Benito Perez

coordinacio.educacio.social@uab.cat

G6-151

93 586 17 67

Grau de Pedagogia

Aleix Barrera Corominas

coordinacio.grau.pedagogia@uab.cat

G6/270

93 581 48 36

Màster Universitari de Psicopedagogia

Angelina Sánchez Martí

Angelina.Sanchez@uab.cat

Màster Universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària

Ana María Margallo González

AnaMaria.Margallo@uab.cat

Màster Universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària (Especialitat de Matemàtiques)

Lluís Albarracín Gordo

Lluis.Albarracin@uab.cat

G5/140

93 581 26 49

Màster Universitari de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Cristina Aliagas Marín

Cristina.Aliagas@uab.cat

Màster Universitari de Mediació Familiar i en l'Àmbit del Dret Privat

Patricia Olmos Rueda

Patricia.Olmos@uab.cat

G6/268

93 581 31 97

Coordinació de Pràctiques de la Gestió Acadèmica

Jordi Grau i Roma

Edifici G5
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13:30 h.

Telèfon: 93 581 15 99
coordinacio.practiques.educacio@uab.cat