Material docent

per a la millora de competències transversals en els entorns de pràcticum

16/10/2017

Un conjunt de professors de la Facultat de Ciències de l’Educació ha elaborat un material docent per millorar les competències transversals en els entorns de pràcticum en el marc d’un projecte d’innovació docent de la UAB. Es tracta d’un programa virtual que inclou vuit píndoles formatives o mini-videos, inicialment pensades pels graus d’Educació Social i de Pedagogia, però extensible a altres titulacions,  per ajudar a l’alumnat a millorar i potenciar les seves competències transversals durant les pràctiques.

Les píndoles han estat elaborades amb el sistema Polimedia de la UAB i van acompanyades de material gràfic i d’exemplificacions de casos i situacions autèntiques en diferents contextos professionals. Cada mini-vídeo té una durada d’entre 5 i 8 minuts.

El programa és d’accés lliure i inclou:

1.        Introducció
2.        Autoorganització
3.        Iniciativa, implicació i responsabilitat
4.        Presa de decisions I resolució de problemes
5.        Treball en equip i relacions interpersonals
6.        Comunicació i autoregulació de les emocions
7.        Adaptació i flexibilitat
8.        Pensament crític i compromís ètic

Es pot accedir als vídeos a través d’aquest enllaç: http://serveis.uab.cat/canalce/node/663

S’espera que resulti d’utilitat als estudiants i al professorat de pràcticum de la facultat per fomentar el treball de les competències tranversals en els diferents entorns de pràcticum.