Pràctiques a l'escola rural

 

  • La Facultat forma part del Grup Interuniversitari d’Escola Rural (GIER). Està configurat per professorat de les diferents universitats de Catalunya i cada any organitza unes Jornades que faciliten a l’alumnat poder participar de conferències, tallers i conèixer i visitar diferents escoles rurals. Per a més informació i recursos, es pot consultar el web del GIER https://webs.uab.cat/gier/

 

  • També, la Facultat vetlla per oferir oportunitats per conèixer les escoles rurals, en el marc d’assignatures i també en les pràctiques. Per això, en els diferents graus de la Facultat hi pot haver la possibilitat de fer pràctiques a una escola rural, que habitualment s’identifiquen com a ZER (Zona Escola Rural), sempre que els centres ofertin pràctiques a la UAB. També com a alumnat o com a centre, es pot contactar amb la Facultat o els coordinadors de pràctiques per tal de poder oferir centres o demanar-ne.

 

  • La Facultat també compta amb una Comissió d’Escola Rural que vetlla per visibilitzar l’Escola Rural al grau i la coordinació en el marc del GIER. Actualment en formen part: Neus González-Monfort, Albert Casals i Sílvia Blanch.