Convenis de pràctiques

Per a la realització de l'assignatura de Pràcticum i Pràctiques externes la Universitat haurà d'establir un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques externes:
 
L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals s'han de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que estudiants de la UAB han de dur a terme per a la seva formació en l'entitat col·laboradora. Les pràctiques han d'anar encaminades a completar l'aprenentatge teòric i pràctic de l'estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.
 
L'estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu que es detalla en el conveni específic que se signa amb l'estudiant, en el qual s'inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.
 
Les parts, juntament amb l'estudiant, han de signar un conveni específic que forma part inseparable d'aquest conveni marc, pel qual es regula el projecte formatiu de les pràctiques, així com la durada i el règim de realització.


Models

Conveni marc

Condicions annexes per a centres formadors del Departament d'Educació

Condicions annexes per altres institucions

Projecte formatiu model marc