Pràcticum III

Educació Primària

Per la realització d’aquesta assignatura no se t'assignarà cap centre de pràctiques.

És molt recomanable que quan et matriculis del Pràcticum III ho estiguis també de "Planificació, Investigació i Innovació (3r. curs)" o hagis superat prèviament aquesta assignatura.

Per poder desenvolupar el Pràcticum III cal tenir com a referència el centre de pràctiques en el que hagis fet el Pràcticum II.

També és convenient que hagis cursat i superat les assignatures: "Educació i contextos educatius (1r. curs)", "Teories i pràctiques contemporànies en educació (1r. curs)", "Didàctica i desenvolupament curricular (2n. curs)" i "Context social i gestió escolar (2n. curs)".

Trobaràs tota la informació de l’assignatura a la guia didáctica.