Matrícula i assegurança complementària

 

El Pràcticum s’ha de matricular en el moment de formalitzar la matricula ordinària del curs, conjuntament amb la resta d’assignatures.

Per a la realització del pràcticum l’estudiant haurà d’acreditar que té subscrita una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil. Per tenir aquesta garantia, la Universitat ha subscrit un conveni per facilitar a l’estudiant la contractació d’aquesta pòlissa en el moment de formalització de la seva matrícula, seleccionant dintre de la pestanya de “INFORMACIÓ DEL PAGAMENT” la taxa opcional en concepte d'ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA.

L’alumnat que per error o omissió no contracti la pòlissa a través de la matrícula, podrà realitzar el tràmit a distància a través de l’adreça de correu electrònic que té assignada per la universitat (@autonoma.cat): la petició l’haurà d’adreçar al correu electrònic de la Gestió Acadèmica del centre (ga.c.educacio@uab.cat), indicant a l’assumpte del correu: contractació de l’assegurança complementària per a poder realitzar el pràcticum.

Recorda: si has de matricular alguna assignatura del pràcticum, abans de gravar la teva matrícula, has de marcar la taxa de l’assegurança complementària. És la forma més fàcil, de complir l’obligatorietat de tenir una assegurança d’accidents i responsabilitat civil. No es podrà començar cap pràcticum, si l’estudiant no acredita que està cobert per una assegurança d’aquest tipus.

Advertiment important: esdevé obligatori complir amb els següents requeriments a l’inici del pràcticum:

  1. que l’alumnat hagi subscrit la pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, en el moment de la matrícula, tal com s’informa a l’apartat anterior
  2. que hagi matriculat l’assignatura de Pràcticum correponent
  3. que es signi el conveni específic de cooperació educativa o les condicions annexes al projecte formatiu, tal com s’informa a l’apartat de tutories. De manera que a l’expedient físic de l’estudiant que hi ha a la Gestió Acadèmica del centre quedi en custòdia un dels exemplars.

Si participes en un programa d’intercanvi i en formalitzar la matrícula has contractat l’assegurança de mobilitat, no serà necessari que contractis l’assegurança complementària, doncs la de mobilitat també cobreix l’assegurança d’accidents i de responsabilitat durant la realització del pràcticum.