Oferta de màsters oficials

Nom Tipus Places Modalitat
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura Màster Oficial UAB 30 places Semipresencial.
Direcció i Gestió de Centres Educatius Interuniversitari 20 places
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes Màster Oficial UAB 270 places Presencial.
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques) Interuniversitari 80 places Presencial
Psicopedagogia Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Recerca en Educació Màster Oficial UAB 80 places Presencial