Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Ciències de l'Educació on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura Interuniversitari 30 places Semipresencial.
Direcció de centres per a la Innovació Educativa Màster Universitari UAB 40 places Semipresencial
Direcció i Gestió de Centres Educatius Interuniversitari 20 places

En línia

Erasmus Mundus Literatura infantil, mitjans de comunicació i cultura / Children’s Literature, Media and Culture Erasmus Mundus
Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge Interuniversitari
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes Màster Universitari UAB 240 places Presencial.
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques) Interuniversitari 120 places

Presencial i Semipresencial

Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat Màster Universitari UAB 40 places

Presencial

Psicopedagogia Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Recerca en Educació Màster Universitari UAB 80 places Presencial