Coordinadors de titulació

Coordinació d'estudis

Els coordinadors d'estudis són les persones encarregades de dirigir, d'organitzar i de coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen als centres, per delegació dels degans.
Són nomenats pel rector o rectora a proposta dels degans, amb la consulta prèvia dels departaments que imparteixen un percentatge significatiu de la docència a la titulació. Si així ho decideix el degà o degana, formen part de l’equip de deganat.
Els coordinadors d’estudis comptaran amb el suport d’una Comissió de Docència. Hi haurà una comissió per a cada titulació.


 

Grau en Educació Primària
Correu electrònic: coord.ed.primaria@uab.cat
Despatx: Mòdul 3, despatx GA/313

 
Àmbit  Persona responsable  Adreça correu electrònic 
Coordinació general  Emilee Moore coord.ed.primaria@uab.cat 
Programes intercanvi 

Angelina Sánchez Martí (Mobilitat d’estudis)

Carla Quesada (Pràctiques Internacionals)

Angelina.Sanchez@uab.cat

Carla.Quesada@uab.cat

Pràctiques   
Xavier Fontich Vicens
practiques.educacio.primaria@uab.cat
 
Mencions Persona responsable Adreça correu electrònic
Menció en Llengües Estrangeres: Anglès Melinda Dooly Owenby

melindaann.dooly@uab.cat

Menció en Necessitats Educatives Específiques Josep Mª Sanahuja Gavaldà josep.sanahuja@uab.cat
Menció en Educació Física Tomas Peire Fernàndez tomas.peire@uab.cat
Menció en Educació Musical Albert Casals Ibañez albert.casals@uab.cat
Menció en Educació Científica i Estudis Socials amb Eines Digitals
i Recursos Multimèdia
Antoni Santisteban Fernández antoni.santisteban@uab.cat
Menció en Llengua i Estudis Socials Marilisa Birello  marilisa.birello@uab.cat
Menció en Educació Científica i Matemàtica amb Eines Digitals Digna Maria Couso Lagaron digna.couso@uab.cat
Menció en Llengua i Literatura Marilisa Birello marilisa.birello@uab.cat
Menció en Matemàtiques Lluís Albarracín Gordo

lluis.albarracin@uab.cat

Menció en Educació Performativa de les Arts Mar Morón Velasco mar.moron@uab.cat


Grau en Educació Infantil
Correu electrònic: coordinacio.educacio.infantil@uab.cat
Despatx: Ed. G6-Despatx 157

 
Àmbit  Persona responsable  Adreça correu electrònic 
Coordinació general  Jèssica Pérez Moreno 

coordinacio.educacio.infantil@uab.cat

 

Programes intercanvi 

Angelina Sánchez Martí (Mobilitat d’estudis)

Carla Quesada (Pràctiques Internacionals)

Angelina.Sanchez@uab.cat

Carla.Quesada@uab.cat

Pràctiques  Maribel García Gracia practiques.educacio.infantil@uab.cat 


 
Itinerari curricular simultani: Grau en Educació Infantil+ Grau en Educació Primària
Correu electrònic: jessica.perez@uab.cat
Despatx: Ed. G6-despatx 157

 
Àmbit  Persona responsable  Adreça correu electrònic 
Coordinació general  Jèssica Pérez Moreno jessica.perez@uab.cat 
Programes intercanvi
 

Angelina Sánchez Martí (Mobilitat d’estudis)

Carla Quesada (Pràctiques Internacionals)

Angelina.Sanchez@uab.cat

Carla.Quesada@uab.cat

Pràctiques
 
Maribel García Gracia (Infantil)

Xavier Fontich Vicens (Primària)


 

practiques.educacio.infantil@uab.cat


practiques.educacio.primaria@uab.catGrau en Educació Social
Correu electrònic: coordinacio.educacio.social@uab.cat 
Despatx: Mòdul 3, despatx GA/316

 
Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Coordinació general i Pràctiques José Reinaldo Martínez Fernández

coordinacio.educacio.social@uab.cat
 

josereinaldo.martinez@uab.cat

Programes intercanvi 

Angelina Sánchez Martí (Mobilitat d’estudis)

Carla Quesada (Pràctiques Internacionals)

Angelina.Sanchez@uab.cat

Carla.Quesada@uab.cat

 

Grau en Pedagogia
Correu electrònic: coordinacio.grau.pedagogia@uab.cat
Despatx: Mòdul 3, despatx GA/316


 

Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Coordinació general i Practiques Patricia Olmos Rueda

 

coordinacio.grau.pedagogia@uab.cat

patricia.olmos@uab.cat

Programes intercanvi

Angelina Sánchez Martí (Mobilitat d’estudis)

Carla Quesada (Pràctiques Internacionals)

Angelina.Sanchez@uab.cat

Carla.Quesada@uab.cat

 


Màsters Universitaris
 

 

Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura (interuniversitari coordinat per la UAB) Cristina Aliagas cristina.aliagas@uab.cat
Direcció i Gestió de Centres Educatius (interuniversitari coordinat per la Universitat de Deusto) Joaquín Gairín Sallán joaquin.gairin@uab.cat
Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes Anna Mª Margalló Gonzàlez

anamaria.margallo@uab.cat

Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, especialitat de Matemàtiques (interuniversitari coordinat per la UAB) Jordi Deulofeu Piquet

jordi.deulofeu@uab.cat

Psicopedagogia Angelina Sánchez Martí

angelina.sanchez@uab.cat

Recerca en Educació Josefina Sala Roca

fina.sala@uab.cat

Màster Erasmus Mundus Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura / Children’s Literature, Media and Culture Cristina Aliagas Marín
 
cristina.aliagas@uab.cat
Direcció en Centres per a la Innovació Educativa Carmen 
Armengol Asperó
carme.armengol@uab.cat
Màster en estudis del discurs: comunicació, societat i aprenentatge (coordinat per la Universitat Pompeu Fabra) Josefina Sala Roca fina.sala@uab.cat

Màster universitari en Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat

Patricia Olmos Rueda patricia.olmos@uab.cat


 
 Altres coordinacions:
 

Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Promoció Àngels Campà Guillem angels.campa@uab.cat
Projecte de Millora de la Competència Lingüística Salvador Comellas Garcia salvador.comelles@uab.cat
Treball Final de Grau Cristina Mercader Juan tfg.c.educacio@uab.cat
Benestar de l'alumnat José Luís Muñoz Moreno joseluis.munoz@uab.cat