Coordinadors de titulació

Els coordinadors d'estudis són les persones encarregades de dirigir, d'organitzar i de coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen als centres, per delegació dels degans.
Són nomenats pel rector o rectora a proposta dels degans, amb la consulta prèvia dels departaments que imparteixen un percentatge significatiu de la docència a la titulació. Si així ho decideix el degà o degana, formen part de l’equip de deganat.
Els coordinador d’estudis comptaran amb el suport d’una Comissió de Docència. Hi haurà una comissió per a cada titulació.


 

Grau en Educació Primària
Correu electrònic: coord.ed.primaria@uab.cat
Despatx: Mòdul 3, despatx GA/313

 
Àmbit  Persona responsable  Adreça correu electrònic 
Coordinació general  Georgeta Ion  coord.ed.primaria@uab.cat 
Programes intercanvi  Laia Viladot  coordinacio.gep.internacional@uab.cat
Pràctiques   Patrícia Olmos  
practiques.educacio.primaria@uab.cat
 
Mencions Persona responsable Adreça correu electrònic
Menció en Llengües Estrangeres: Anglès Dolors Masats Dolors.masats@uab.cat
Menció en Necessitats Educatives Específiques Josep Mª Sanahuja josep.sanahuja@uab.cat
Menció en Educació Física Tomas Peire tomas.peire@uab.cat
Menció en Educació Musical Albert Casals Albert.casals@uab.cat
Menció en Educació Científica i Estudis Socials amb Eines Digitals
i Recursos Multimèdia
Antoni Santisteban antoni.santisteban@uab.cat
Menció en Llengua i Estudis Socials Teresa Ribas Teresa.ribas@uab.cat
Menció en Educació Científica i Matemàtica amb Eines Digitals Laura Morera laura.morera@uab.cat
Menció en Llengua i Literatura Teresa Ribas Teresa.ribas@uab.cat
Menció en Matemàtiques Laura Morera laura.morera@uab.cat


Grau en Educació Infantil
Correu electrònic: coordinacio.educacio.infantil@uab.cat
Despatx: Ed. G6, despatx GA/153

 
Àmbit  Persona responsable  Adreça correu electrònic 
Coordinació general  Lurdes Martínez Mínguez coordinacio.educacio.infantil@uab.cat
lurdes.martinez@uab.cat
Programes intercanvi  David Rodriguez Gómez  David.Rodriguez.Gomez@uab.cat 
Pràctiques  Jèssica Pérez  practiques.educacio.infantil@uab.cat 


 
Itinerari curricular simultani: Grau en Educació Infantil+ Grau en Educació Primària
Correu electrònic: Anna.Marba@uab.cat
Despatx: Vicedeganat d’Estudis, despatx G5/016

 
Àmbit  Persona responsable  Adreça correu electrònic 
Coordinació general  Anna Marbà Tallada  Anna.Marba@uab.cat 
Programes intercanvi
 
El/La corresponent a cada Grau   
Pràctiques
 
El/La corresponent a cada Grau   


Grau en Educació Social
Correu electrònic: coordinacio.educacio.social@uab.cat 
Despatx: Mòdul 3, despatx GA/316

 
Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Coordinació general i Pràctiques José Reinaldo Martínez Fernández coordinacio.educacio.social@uab.cat

josereinaldo.martinez@uab.cat
Programes intercanvi David Rodriguez Gómez David.Rodriguez.Gomez@uab.cat
 

Grau en Pedagogia
Correu electrònic: coordinacio.grau.pedagogia@uab.cat
Despatx: Mòdul 3, despatx GA/316


 
Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Coordinació general i Practiques Antoni Navío Gàmez coordinacio.grau.pedagogia@uab.cat
antoni.navio@uab.cat
Programes intercanvi David Rodriguez Gómez David.Rodriguez.Gomez@uab.cat


Màsters Universitaris
 
Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura (interuniversitari coordinat per la UAB) Neus Real Mercadal Neus.Real@uab.cat
Direcció i Gestió de Centres Educatius (interuniversitari coordinat per la Universitat de Deusto) Joaquín Gairín Sallán Joaquin.Gairin@uab.cat
Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes Anna Mª Margallo Gonzàlez AnaMaria.Margallo@uab.cat
Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, especialitat de Matemàtiques (interuniversitari coordinat per la UAB) Jordi Deulofeu Piquet Jordi.Deulofeu@uab.cat
Psicopedagogia Josep Maria Sanahuja Gavaldà Josep.Sanahuja@uab.cat
Recerca en Educació Josefina Sala Roca fina.sala@uab.cat

 
 Altres coordinacions:
 
Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Promoció Àngels Campà Guillem Angels.Campa@uab.cat
Projecte de Millora de la Competència Lingüística Salvador Comellas Garcia Salvador.Comelles@uab.cat