Oferta de màsters oficials

Nom Tipus Places Modalitat
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura Màster Oficial UAB 30 places Semipresencial.
Erasmus Mundus Literatura infantil, mitjans de comunicació i cultura / Children’s Literature, Media and Culture Erasmus Mundus
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes Màster Oficial UAB 210 places Presencial.
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques) Interuniversitari 120 places Presencial
Psicopedagogia Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Recerca en Educació Màster Oficial UAB 80 places Presencial