Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Ciències de l'Educació on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura Interuniversitari 30 places

Presencial

Direcció de centres per a la Innovació Educativa Màster Universitari UAB 40 places

No presencial o Virtual

Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes Màster Universitari UAB 240 places Presencial
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques) Interuniversitari 120 places

Presencial i Semipresencial

Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (Especialitat Matemàtiques). Nou Interuniversitari 120 places

Presencial

Psicopedagogia Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Recerca en Educació Màster Universitari UAB 80 places Presencial