Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Ciències de l'Educació on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura Interuniversitari 30 places Semipresencial.
Direcció de centres per a la Innovació Educativa Màster Oficial UAB 40 places Semipresencial
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes Màster Oficial UAB 210 places Presencial.
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques) Interuniversitari 120 places

Presencial i Semipresencial

Psicopedagogia Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Recerca en Educació Màster Oficial UAB 80 places Presencial