Preguntes freqüents generals sobre matrícula

 1. He obtingut plaça per preinscripció en un dels Graus de la Facultat, quan i com  m'he de matricular?
 2. Puc fer la matrícula per Internet?
 3. Sóc alumne de nou accés, si no faig la matrícula el dia assignat, què pot passar?
 4. He de  matricular-me de tots els crèdits de primer?
 5. Si hi ha l'opció de torn de matí i de tarda, a quin torn aniré? Es pot triar?
 6. És possible matricular-me i que després m'assignin per preinscripció una altra plaça millor?
 7. Si anul·lo la matrícula perquè m'han reassignat una altra plaça a la preinscripció, em retornen els diners?
 8. Com puc pagar la matrícula?
 9. Si vull matricular-me con a becari condicional (sense pagar els crèdits matriculats, fins a la resolució de la beca de règim general),  com ho haig de fer?
 10. Es pot anul·lar o modificar la matrícula?
 11. Si no he fet efectiu el pagament de la matrícula en els terminis establerts, quina conseqüència es pot derivar?
 12. Si vull anul·lar la matrícula, em tornen els diners?
 13. Si anul·lo la matrícula, em guarden la plaça per al curs següent?
 14. Quin és el preu total de la meva matrícula?
 15. He estat  admès en un màster, què he de fer per matricular-me?
 16. En el procés d’admissió a un Màster oficial què vol dir "admès condicional"?
 17. En el procés d’admissió a un Màster oficial em retornen l’import abonat en concepte de reserva de plaça (prematrícula) si finalment no em matriculo?
 18. El dia de la matrícula del màster cal tornar a presentar els documents que ja he entregat en el moment de la preinscripció al Màster oficial?
 19. Sóc alumne de 2n, 3r o 4t curs de Grau com puc saber quan em puc matricular?
 20. Si anul·lo assignatures em retornen l’import cobrat?
 21. Què de tenir en compte abans de formalitzar la matrícula?

 
 

1. He obtingut plaça per preinscripció en un dels Graus de la Facultat, quan i com  m'he de matricular?
 
Des del moment en que sàpigues que t'han donat plaça a la UAB, ja pots consultar a http://www.uab.cat/matricula (dins de cada titulació, a l'apartat "Matrícula", Estudiants de 1r) la teva data i hora de matrícula i la documentació que has d'aportar.
La UAB sempre fa unes sessions informatives per als estudiants de nou accés, abans del dia de la matrícula. L'assistència  és obligatòria i molt recomanable.


Més informació

2. Puc fer la matrícula per Internet?
 

La modalitat ordinària de matriculació de la UAB és la matrícula en línia o automatrícula. A la Facultat de Ciències de l’Educació aquesta és la modalitat de matrícula per a estudiants de grau de primer curs, estudiants de grau d’altres cursos, i estudiants de màster.

 
3. Sóc alumne de nou accés, si no faig la matrícula el dia assignat, què pot passar?
 
Es perd la plaça. Si hi ha motius justificats de no poder assistir el dia assignat, pots  demanar canvi de dia i hora de matrícula amb antelació a la Gestió Acadèmica del centre.
 
4. He de  matricular-me de tots els crèdits de primer?
 

El règim de permanència de la UAB estableix que pots formalitzar la teva matrícula amb dedicació a temps complet o a temps parcial.

Si ets estudiant de nou accés a un grau i et matricules a temps parcial, el primer curs hauràs de fer-ho d’un mínim de 30 crèdits i d’un màxim de 42 crèdits.

Més informació 

5. Si hi ha l'opció de torn de matí i de tarda, a quin torn aniré? Es pot triar?
 
Abans de matricular-te per primera vegada, s’obre un període de sol·licitud de torn. Les places als diferents torns s’adjudicaran segons els criteris establerts.
 
Podràs sol·licitar el canvi del torn assignat en els períodes establerts al calendari administratiu. Les sol·licituds es resoldran seguint els mateixos criteris que s’apliquen a l’assignació inicial i els canvis restaran subjectes a l’existència de places vacants en el torn sol·licitat.
 
6. És possible matricular-me i que després m'assignin per preinscripció una altra plaça millor?

. Encara que et matriculis de la preferència assignada, pots continuar en el procés de reassignació fins al setembre, sempre i quan seleccionis “Continuar en el procés de reassignació de places” a preinscripció universitària.
 
7. Si anul·lo la matrícula perquè m'han reassignat una altra plaça a la preinscripció, em retornen els diners?
 
Quan l'anul·lació de matrícula estigui motivada per una reassignació de plaça del procés de Preinscripció Universitària (quan no hi hagis fet un canvi de preferències, ni una nova preinscripció en convocatòries posteriors).
S'interpreta que aquest procés de Preinscripció Universitària contempla els estudis oficials que s'assignen mitjançant la preinscripció universitària, tant de les Universitats catalanes com d'altres Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol, sempre i quan presentis la sol·licitud d'anul·lació de matrícula fins al dia abans de la data establerta en el decret de preus, no queda inclòs l'import abonat en concepte de gestió de l'expedient acadèmic.
No estan inclosos en aquest procés els estudis de la UNED, ni de la UOC, ni de les universitats privades que no participin en el procés de preinscripció universitària.

 
8. Com puc pagar l’import de la matrícula?
 
L'abonament de la matrícula de grau es fa sempre mitjançant domiciliació bancària. Tens tres modalitats de pagament:
1. Pagament en un sol termini
2. Pagament en tres terminis
3. Pagament mitjançant la contractació d'un préstec

La matrícula de màster, a banda de les opcions anteriors, també es pot pagar amb targeta bancària en un únic termini.

Més informació
 
9. Si vull matricular-me con a becari condicional (sense pagar els crèdits matriculats, fins a la resolució de la beca RCG),  com ho haig de fer?
 
Si vols matricular-te com a becari condicional, quedant exempt del pagament dels crèdits matriculats per primera vegada  fins a la resolució de la beca, has de tenir en compte que en el moment de la matrícula has de complir els requisits acadèmics i haver tramitat la sol·licitud de la beca en el termini establert.

Més informació 

10. Es pot anul·lar o modificar la matrícula?
 
, es pot demanar anul·lació total o modificació de matrícula. La sol·licitud s’ha de presentar a la Gestió Acadèmica del centre, adreçada al Deganat del centre, dins dels terminis establerts al calendari acadèmic-administratiu.
 
Més informació Graus              Més informació Màsters
 
11. Si no he fet efectiu el pagament de la matrícula en els terminis establerts, quina conseqüència es pot derivar?
 
El fet de no pagar la matrícula dins els terminis fixats comportarà l'estat de morositat econòmica de l'expedient, i en el cas que facis efectiu l'import amb posterioritat hauràs d'abonar les despeses i els recàrrecs per impagament aprovats pel Consell Social.

Més informació

12. Si vull anul·lar la matrícula, em tornen els diners?
 
La devolució de l'import que pugui correspondre només procedirà si l'anul·lació o modificació s'ha fet per causes imputables a la UAB. L'anul·lació total de la matrícula només implicarà reserva de plaça per a l'any acadèmic següent si l'estudiant ha fet efectiu l'import de la matrícula. Aquest benefici s'aplicarà a l'alumnat de nou ingrés a la UAB i només una vegada
 
13. Si anul·lo la matrícula, em guarden la plaça per al curs següent?
 
Si has anul·lat  totalment la matrícula, només se't reserva plaça per al curs següent en cas d'haver fet efectiu l'import de la matrícula. Aquest benefici només s'aplica als estudiants de nou ingrés a la UAB i només una única vegada.

14. Quin és el preu total de la meva matrícula?

Pots consultar l’import de la teva matrícula a través del simulador de preus.
 
15. He estat  admès en un màster, què he de fer per matricular-me?
 
Si la teva sol·licitud d'accés es resol favorablement, rebràs un correu electrònic en què se't notificarà l'admissió al màster oficial al qual t'has preinscrit i s'inclourà la informació de matrícula.

En el cas del Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes: un cop obtinguda la plaça a través del procés de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya, t’hauràs d’adreçar a la Universitat on l’has obtingut per informar-te del termini de matriculació.
         
Més informació     


16. En el procés d’admissió a un Màster oficial què vol dir "admès condicional"?
 
Significa que t'han admès al màster però no pots fer efectiu el pagament de la reserva de plaça fins que presentis la documentació pendent, o fins que no finalitzis els estudis de grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria. La plaça que tens adjudicada, no la perds, si presentes la documentació pendent abans de la data de la matrícula.
 
17. En el procés d’admissió a un Màster oficial em retornen l’import abonat en concepte de reserva de plaça (prematrícula) si finalment no em matriculo?

La reserva de plaça no és retornable en cas que no es formalitzi la matrícula, i tampoc  es pot traslladar a un altre curs acadèmic.
 
18. El dia de la matrícula cal tornar a presentar els documents que ja he entregat en el moment de la preinscripció al Màster oficial?
 
, els documents que vas enviar en línia en el moment de la preinscripció no substitueixen els que has de presentar en paper en el moment de la matrícula. Sobretot si ets estudiant internacional, revisa abans de la teva arribada tots els originals, fotocòpies i altres documents legalitzats i/o certificats que et demanen a la matrícula.
 
19. Sóc alumne de 2n, 3r o 4t curs de Grau, com puc saber quan em puc matricular?
 
Trobaràs tota la informació  corresponent a com i quan fer la matrícula en el web de la facultat, al Destacat: Matrícula’t, Matrícula d’altres cursos de Grau.

Així mateix, trobaràs la informació a la fitxa web del Grau, a l’apartat Matrícula, seleccionant “Altres cursos”.


Més informació

20. Si anul·lo assignatures em retornen l’import cobrat?

La devolució de l'import només és possible si l'anul·lació s'ha fet per causes imputables a la UAB, o per motius de salut degudament justificats per l'estudiant.


21. Què he de tenir en compte abans de formalitzar la matrícula?

Tot el que has de tenir en compte.