Crèdits màxims i mínims de matrícula

Tipus de dedicació

Estudiants de grau: crèdits màxims i mínims de matrícula

El règim de permanència de la UAB estableix que pots formalitzar la teva matrícula amb dedicació a temps complet o a temps parcial.

 • Si fas la matrícula a temps complet, t'hauràs de matricular dels crèdits següents:
  • Si ets estudiant de nou accés i t’incorpores al primer curs, t’has de matricular de la totalitat dels crèdits que conformen el primer curs. En cas que accedeixis a la UAB per canvi d’estudis, un cicle formatiu de grau superior o amb una altra titulació universitària finalitzada i se’t reconeguin crèdits de primer curs pels teus estudis previs, hauràs de matricular-te d’un mínim de 30 crèdits dels reconeguts en la teva primera matrícula posterior al reconeixement i podràs completar la teva matrícula amb assignatures d’altres cursos fins a arribar a 60 crèdits.
  • Si ets estudiant d'altres cursos cal que et matriculis d’un mínim de 42 crèdits per curs acadèmic, i fins a un màxim de 78 crèdits.
  • Si et queden menys de 42 crèdits per a finalitzar els estudis, cal que et matriculis de la totalitat dels crèdits que et manquin.
 • Si fas la matrícula a temps parcial, t'hauràs de matricular dels crèdits següents:
  • Si ets estudiant de nou accés que t’incorpores al primer curs t’hauràs de matricular d’un mínim de 30 crèdits i d’un màxim de 42 crèdits.
  • Si ets estudiant d'altres cursos cal que et matriculis d’un mínim de 24 crèdits per curs acadèmic, i podràs matricular-te d’un màxim de 42 crèdits.
  • En cas que et trobis en situació d’acabar els estudis amb menys de 24 crèdits, t’has de  matricular del total de crèdits que et manquen.

Al llarg dels estudis de grau pots canviar dues vegades de règim de dedicació. El canvi s'aplica a l'expedient en el moment en què fas la matricula del curs acadèmic pel qual el sol·licites.

Estudiants de master: crèdits màxims i mínims de matrícula

El règim de permanència de la UAB estableix que pots formalitzar la teva matrícula amb dedicació a temps complet o a temps parcial.

 • Si fas la matrícula a temps complet en estudis de màster, cal que et matriculis d’un mínim de 60 crèdits per curs acadèmic, i pots matricular fins a un màxim de 78 crèdits.
 • Si fas la matrícula a temps parcial en estudis de màster, cal que et matriculis d’un mínim de 30 crèdits, i podràs matricular-te d’un màxim de 42 crèdits.
Documentació relacionada

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021