Modificacions i anul.lacions de matrícula

En aquest apartat trobareu la informació corresponent als criteris i períodes de modificació de matrícula de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Curs 2019/2020

Anul·lació de la matrícula

La data límit per a sol·licitar l'anul·lació de la matrícula serà el dia 4 de novembre de 2019.

Períodes de modificació de matrícula

Primer termini

Ampliació, canvis i anul·lacions, termini de sol·licitud: durant els mesos d’octubre i novembre.

Les resolucions es podran consultar, en el termini d’una setmana a comptar des de la data de sol·licitud, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat ALUMNES: Matrícula i Expedient:Consulta i reimpressió de matrícula.

Les resolucions denegatòries s'informaran als alumnes a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passin a recollir-les per finestreta.

Segon termini

Mòduls de segon semestre, termini de sol·licitud: durant els mesos de desembre, gener i febrer.

Les resolucions es podran consultar, en el termini d’una setmana a comptar des de la data de sol·licitud, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat ALUMNES: Matrícula i Expedient:Consulta i reimpressió de matrícula.

Les resolucions denegatòries s'informaran als alumnes a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passin a recollir-les per finestreta. 
 
Tingues en compte

No es podrà anul·lar la matrícula dels mòduls que ja hagin estat qualificats.

Lloc de presentació de les sol·licituds

Gestió Acadèmica del centre

Cri teris de modificació de matrícula

Consulta'ls aquí