Modificacions i anul·lacions de matrícula

Curs 2023/2024

La data límit per a sol·licitar l'anul·lació de la matrícula serà el dia 3 de novembre de 2023. La sol·licitud l’haureu de presentar a la Gestió Acadèmica del centre.

Els estudiants que hagueu formalitzat la sol·licitud de beca de règim general del Ministeri haureu de sol·licitar la renúncia a la beca o sol·licitar el trasllat de beca (en cas que l’anul·lació de la matrícula sigui motivada perquè va a estudiar a una altra Universitat). Aquesta sol·licitud l’haureu de presentar també a la Gestió Acadèmica del centre.

Formularis de sol·licitud

Formulari de sol·licitud d’anul·lació de matrícula

Formulari de renúncia de beca

Formulari de trasllat de beca

 

En aquest apartat trobareu la informació corresponent als criteris i períodes de modificació de matrícula de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Tingues en compte

No es podrà anul·lar la matrícula dels mòduls que ja hagin estat qualificats.

L’estudiant ha d’acordar qualsevol modificació de la matrícula amb la coordinació del màster, a qui la Gestió Acadèmica demanarà el vist-i-plau abans de tramitar les sol·licituds rebudes.

 

Sol·licituds
Lloc de presentació de les sol·licituds

L'hauràs de formalitzar a la Gestió Acadèmica del centre i adreçar-la al deganat: com formalitzar el tràmit

Calendari 
Màster Universitari en Recerca en Educació
Termini Modificacions Període
Primer Canvis, ampliacions i anul·lacions d'assignatures octubre i 1a quinzena de novembre
Segon Canvis i anul·lacions d’assignatures del segon i tercer trimestre gener
Tercer Canvis i anul·lacions d’assignatures del tercer trimestre abril
Resta de màsters oficials de la Facultat
Termini Modificacions Període
Primer Canvis, ampliacions i anul·lacions d'assignatures setembre, octubre i 1a quinzena de novembre
Segon Canvis i anul·lacions d’assignatures del segon quadrimestre febrer
Formulari

Formulari de sol·licitud de modificació de matrícula

 

Resolució
Criteris de modificació de matrícula

Consulta'ls aquí

Les sol·licituds es resoldran en un termini de 10 dies.