Modificacions i anul·lacions de matrícula

Curs 2023/2024

La data límit per a sol·licitar l'anul·lació de la matrícula serà el dia 3 de novembre de 2023. La sol·licitud l’haureu de presentar a la Gestió Acadèmica del centre.

Els estudiants que hagueu formalitzat la sol·licitud de beca de règim general del Ministeri haureu de sol·licitar la renúncia a la beca o sol·licitar el trasllat de beca (en cas que l’anul·lació de la matrícula sigui motivada perquè va a estudiar a una altra Universitat). Aquesta sol·licitud l’haureu de presentar també a la Gestió Acadèmica del centre.

Formularis de sol·licitud

Formulari de sol·licitud d’anul·lació de matrícula

Formulari de renúncia de beca

Formulari de trasllat de beca

 

En aquest apartat trobareu la informació corresponent als criteris i períodes de modificació de matrícula de la Facultat de Ciències de l'Educació.
 

Períodes de modificació de matrícula

Primer termini

Ampliació, canvis i anul·lacions, termini de sol·licitud: octubre i novembre.

Segon termini

Mòduls de segon semestre, termini de sol·licitud: desembre, gener i febrer.

Tingues en compte

No es podrà anul·lar la matrícula dels mòduls que ja hagin estat qualificats.

Lloc de presentació de les sol·licituds


Podeu presentar la sol·licitud a la gestió acadèmica presencialment o per la seu electrònica de la UAB (https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica). Cal el vistiplau de la coordinació del màster (a la mateixa sol·licitud o mitjançant un correu electrònic). Es resoldrà en un termini màxim de 10 dies.

Criteris de modificació de matrícula

Consulta'ls aquí

 Formularis de sol·licitud

Formulari de sol·licitud de modificació de matrícula