Autoinformes del centre

Visita del Comitè d’Avaluació Extern dels títols de grau i de Màster   i de Màster i

Els dies 17 i 18 de novembre la Facultat rebrà la visita dels Comitès d’Avaluació Externs que avaluaran 4 títols de grau: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Pedagogia, i 4 títols de Màster: Biblioteca Escolar i promoció de la lectura, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques), Psicopedagogia i Recerca en Educació.  Podeu consultar aquí l’autoinforme d’acreditació.
La vista preveu diferents sessions de treball amb l’Equip de Deganat, els coordinadors i coordinadores dels títols, l’estudiantat, els titulats i els ocupadors dels nostres titulats, així com una visita  a les instal·lacions del centre. Igualment està prevista una audiència oberta, de lliure accés per a tothom.
Amb aquesta visita culmina el procés endegat el curs passat , que ha de conduir-nos finalment a l’acreditació dels títols durant el primer trimestre de 2017.

Document Acreditació FCE