Avisos

Modificacions de matrícula (2n quadrimestre):

[30/10/2019] Estudis de Grau: obertura termini extraordinari per sol.licitar el canvi d'assignatures de "Pràctiques" del 2n quadrimestre: de l'1 al 15 de desembre de 2017. Més informació
Estudis de Màster: obertura termini per sol.licitar el canvi de mòduls del 2n quadrimetre: obert a partir de l'01-12-2017. Més informació

Convocatòria extraordinària de fi d'estudis (de febrer):

[30/10/2019] Període de sol·licitud del 31 d'octubre al 4 de desembre de 2017. Lloc de presentació de sol·licitud: Gestió Acadèmica del centre. Més informació