Avisos

Informació important pels alumnes de 3r curs dels Graus: en Educació Infantil i en Educació Primària:

[15/03/2018 - 29/06/2018] L'alumnat interessat en cursar la menció en Educació Musical ha d'acreditar acreditar un nivell equivalent al grau elemental de música. Ateses les dificultats que es poden donar per acreditar aquest nivell, des del centre s'arbitrarà la realització d'una prova, de la qual s'obtindran uns resultats que seran públics abans del període d'obertura del procés de consulta a les mencions.
En aquesta prova s'avaluaran els coneixements de lectura (compases, melodia i ritme), de reconeixement oral i escrit (imitació, identificació, dictat), així com de cançó i d'anàlisi d'obres musicals (nivell estructural, rítmic i melòdic) equivalent al nivell de grau elemental de música.
Prova de nivell per acreditar el requisit per cursar la menció en Educació Musical:
Data: 07-05-2018
Hora: 13 h.
Lloc: Aula 61

Termini elecció de Menció:

[15/03/2018 - 29/06/2018] Com estudiant de 3r curs del Grau en Educació Primària t'interessa saber que:

(1) Des del curs 2015-2016 s'ha ampliat l'oferta de mencions que podreu cursar a 4t curs.

(2) Per accedir a aquesta nova oferta de mencions no haureu de realitzar la preinscripció prèvia.

(3) Només serà obligatori realitzar la preinscripció per accedir a les següents mencions: en Educació Musical, en Educació Física, en Llengua Anglesa i en Necessitats Educatives Específiques.

(4) Al web trobareu tota la informació sobre les mencions i optatives d’itinerari: requisits d’admissió a algunes mencions, mencions amb preinscripció prèvia, mencions que no necessiten preinscripció, horari previst per les mencions i d’itinerari.

(5) La sol.licitud de menció (preinscripció per les mencions en Educació Musical, Educació Física, Llengua Anglesa i Necessitats Educatives Específiques) s'ha de formalitzar per via telemàtica en el termini del 9 al 12 d’abril del 2018.

ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ WEB:

-Informació General
-Assignació menció

Mobilitat i intercanvis. Pràctiques a l'estranger

[26/02/2018 - 31/03/2018] Els avisos i notícies relacionades amb aquests temes els heu de consultar directament a la informació de cada programa, dintre de l'apartat de MOBILITAT I INTERCANVIS --> ESTUDIANTS OUT (del menú esquerra) del web de la Facultat. Més informació

No oblidis mirar tots els avisos