Avisos

Resolució d'admissió per canvi d'estudis espanyols i estrangers:

[02/04/2018 - 29/06/2018] ja podeu consultar la resolució del procés d'admissió per aquesta via, així mateix podeu consultar la informació de matrícula:
Canvi d'estudis espanyols: consulta a Més informació
Canvi d'estudis estrangers: consulta a Més informació
 

Treball final d'Estudis

[02/04/2018 - 29/06/2018] Alumnes de Màster Universitari: obertura del termini per sol·licitar el registre del títol del TFM perquè consti a l'expedient de l'estudiant. Més informació

Alumnes de Grau: a l’expedient acadèmic de cada estudiant, hi consta la temàtica que se li ha assignat, entre l’oferta existent en cada curs acadèmic. Pot donar-se el cas, que la temàtica assignada no reflecteixi adequadament, el títol que finalment tindrà el TFG de l’estudiant. En aquest casos l’estudiant podrà sol·licitar el registre del títol específic del seu TFG. Més informació a Lliurament i defensa (punt 4.4)

Pels estudiants que presenten el treball a la convocatòria de juny/juliol: del 14 al 26 de juny de 2018.

Pel estudiants que presenten el treball a la convocatòria de setembre: del 4 al 7 de setembre de 2018.

Alumnes del Grau en Pedagogia: ja podeu consultar la composició i les dates dels tribunals per a la convocatòria de juny. Més informació a Lliurament i defensa (punt 4.2)

No oblidis mirar tots els avisos