Avisos

Avisos importants:

[26/06/2018 - 31/07/2018]

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA (estudis de Grau):
Obertura del primer termini de sol.licitud a partir del 17 de setembre. El termini romandrà obert fins al 5 d'octubre.

Tingueu en compte que s'ha publicat la relació de mencions amb places vacants a les que podreu optar presentant la sol.licitud entre el 17 i 26 de setembre.

Més informació

  
RECONEIXEMENT DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL EN ESTUDIS DE GRAU:
 obert termini de sol·licitud del 3 al 28 de setembre.

Més informació

  
RÈGIM DE PERMANÈNCIA, sol.licituds
Termini sol.licituds: del 03 al 07.09.2018, data límit resolució: 18.10.2018
Des de la Facultat s’intentarà tenir resoltes les peticions al llarg del mes de setembre i autoritzarem als estudiants a què es puguin automatricular com a màxim fins al 28-09-2018.
Lloc de presentació de sol.licitud: a la Gestió Acadèmica del centre
Més informació

Treball final d'Estudis

[02/04/2018 - 29/06/2018] Alumnes de Màster Universitari: obertura del termini per sol·licitar el registre del títol del TFM perquè consti a l'expedient de l'estudiant. Més informació

Alumnes de Grau: a l’expedient acadèmic de cada estudiant, hi consta la temàtica que se li ha assignat, entre l’oferta existent en cada curs acadèmic. Pot donar-se el cas, que la temàtica assignada no reflecteixi adequadament, el títol que finalment tindrà el TFG de l’estudiant. En aquest casos l’estudiant podrà sol·licitar el registre del títol específic del seu TFG. Més informació a Lliurament i defensa (punt 4.4)

Pel estudiants que presenten el treball a la convocatòria de setembre: del 4 al 7 de setembre de 2018.

Alumnes del Grau en Pedagogia: ja podeu consultar la composició i les dates dels tribunals per a la convocatòria de setembre. Més informació a Lliurament i defensa (punt 4.2)