Avaluació davant d'un tribunalEn cas que l'estudiant es trobi en la tercera matrícula d'una assignatura o mòdul, podrà sol·licitar al deganat o a la direcció del centre corresponent l'avaluació d'aquesta convocatòria davant un tribunal, format per tres professors, un dels quals, com a mínim, de la matèria corresponent a aquesta assignatura i nomenats pel degà o degana o pel director o directora del centre.
 
El tribunal constituït determinarà la qualificació de l'assignatura en base, necessàriament, a la verificació de les competències mostrades per l'estudiant segons els procediments establerts i podrà atendre a aquelles consideracions de valoració global que es puguin desprendre de la trajectòria curricular de l'alumne/a.
 
 
Lloc de sol.licitud
L'hauràs de formalitzar a la Gestió Acadèmica del centre i adreçar-la al deganat o a la direcció del teu centre.
 
 
Termini
El termini l'estableix el calendari academicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB.
 
 
Formulari
Sol.licitud