Reconeixement Pràctiques extracurriculars

Les pràctiques extracurriculars, a diferència de les pràctiques curriculars, no estan associades a cap assignatura del Grau, ni es gestionen des de la Facultat. La seva gestió recau sobre el Servei d'Ocupabilitat de la UAB.

Finalitzada l’estada de pràctiques extracurriculars, la Universitat Autònoma de Barcelona inclourà, a petició de l’estudiant, la realització d’aquestes pràctiques al Suplement Europeu al Títol (SET). Aquesta inclusió es farà sempre que no hagi sol.licitat l’expedició del títol corresponent amb anterioritat a la finalització de la pràctica.

Per a formalitzar la sol.licitud l’estudiant s’haurà d’adreçar a la Gestió Acadèmica del centre, amb el certificat emés per l’oficina de Servei d'Ocupabilitat de la UAB on consta la realització d’aquestes pràctiques.

Aquest tràmit no tindrà cap tipus de cost.

Consulta aquí com pots fer la sol·licitud.