Preus dels serveis administratius

 

Curs 2023-2024

Preus vigents per a les matrícules del curs 2023-2024 i, en la resta de conceptes, fins al 8 de setembre de 2024.

Concepte Quan s’ha de pagar Preu ordinari

Estudiants amb títol de família nombrosa de primera categoria o general (+ info)

Estudiants amb títol de família nombrosa de segona categoria, especial o d’honor, grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes o de violència masclista en l’àmbit de la parella (+ info)

Canvi d'estudis espanyols Sol·licitud 54,54€ 27,27€ 0,00€
Canvi d'estudis estrangers Sol·licitud 54,54€ 27,27€ 0,00€
Preinscripció a un màster oficial Sol·licitud 30,21€ 15,11€ 0,00€

 

 

Concepte Quan s’ha de pagar Preu ordinari

Estudiants amb títol de família nombrosa de primera categoria o general (+ info)

Estudiants amb títol de família nombrosa de segona categoria, especial o d’honor, grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes o de violència masclista en l’àmbit de la parella (+ info)

Reconeixement de CFGS (*) Sol·licitud 54,54€ 27,27€ 0,00€
Reconeixement de l’experiència laboral (*) Sol·licitud 54,54€ 27,27€ 0,00€
Reconeixement de crèdits (d'estudis universitaris oficials o propis)(*) Sol·licitud 54,54€ 27,27€ 0,00€
Reconeixement acadèmic (nivells d’idiomes i/o activitats) (*)   0,00€ 0,00€ 0,00€
Transferència de crèdits   0,00€ 0,00€ 0,00€

 

(*) La incorporació a l’expedient dels crèdits que hagin estat reconeguts implica el pagament del 20% del preu d’aquests crèdits. Aquest pagament es fa un cop resolta la sol·licitud de reconeixement i a petició de l’estudiant.

 

Concepte Quan s’ha de pagar Preu ordinari

Estudiants amb títol de família nombrosa de primera categoria o general (+ info)

Estudiants amb títol de família nombrosa de segona categoria, especial o d’honor, grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes o de violència masclista en l’àmbit de la parella (+ info)

Trasllat d'expedient a una altra universitat espanyola Sol·licitud 54,54€ 27,27€ 0,00€

 

 

Concepte Quan s’ha de pagar Preu ordinari

Estudiants amb títol de família nombrosa de primera categoria o general (+ info)

Estudiants amb títol de família nombrosa de segona categoria, especial o d’honor, grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes o de violència masclista en l’àmbit de la parella (+ info)

Certificat acadèmic Sol·licitud 27,27€ 13,64€ 0,00€
Títol oficial + Suplement Europeu al Títol Sol·licitud 218,15€ 109,08€ 0,00€
Duplicat de títol oficial Sol·licitud 218,15€ 109,08€ 0,00€
Suplement Europeu al Títol Sol·licitud 32,75€ 16,38€ 0,00€
Tramesa del títol a una delegació del Govern, consolat o ambaixada Sol·licitud 50,00€ 50,00€ 50,00€

 

 

Concepte Quan s’ha de pagar Preu ordinari

Estudiants amb títol de família nombrosa de primera categoria o general (+ info)

Estudiants amb títol de família nombrosa de segona categoria, especial o d’honor, grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes o de violència masclista en l’àmbit de la parella (+ info)

Plans d'estudis i programes/guies docents de les assignatures Sol·licitud 30,00€ 15,00€ 0,00€

 

 

Concepte Quan s’ha de pagar Preu ordinari

Estudiants amb títol de família nombrosa de primera categoria o general (+ info)

Estudiants amb títol de família nombrosa de segona categoria, especial o d’honor, grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes o de violència masclista en l’àmbit de la parella (+ info)

Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers no homologat per a l'accés a màster oficial Matrícula 218,15€ 109,08€ 0,00€

 

 

Concepte Quan s’ha de pagar Preu ordinari

Estudiants amb títol de família nombrosa de primera categoria o general (+ info)

Estudiants amb títol de família nombrosa de segona categoria, especial o d’honor, grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes o de violència masclista en l’àmbit de la parella (+ info)

Assegurança escolar Matrícula 1,12€ 1,12€ 1,12€
Assegurança complementària (obligatòria els cursos que es fan pràctiques externes) Matrícula o modificacions posteriors 4,48€ 4,48€ 4,48€
Assegurança complementària de mobilitat (estudiants que fan estades d'intercanvis a l'estranger) Matrícula o modificacions posteriors 8,06€ 8,06€ 8,06€
Gestió d'expedient acadèmic Matrícula 69,80 € 34,90€ 0,00€
Serveis específics i de suport a l'aprenentatge Matrícula 70,00€ 70,00€ 70,00€
Modificació i ampliació parcial de matrícula Una vegada s'accepta la modificació 27,27€ 13,64€ 0,00€