Calendari

Administratiu de la Facultat

Avisos

Per presentar una sol·licitud o fer altres tràmits a la Gestió Acadèmica, consulta aquesta informació.

Sessions informatives per videoconferència mitjançant la plataforma Microsoft Teams, consulta la planificació prevista per tot l’any, consulta la data, hora i enllaç de les sessions previstes per aquest mes.

 

Reincorporació (+ info)
Curs Termini Sol·licituds Matrícula
2024-2025 Primer del 10.06 al 12.07.2024 del 22 al 26.07.2024
Segon del 15.07 al 06.09.2024  del 16 al 20.09.2024
2025-2026 Primer del 09.06 al 11.07.2025 Pendent
Segon del 14.07 al 05.09.2025 Pendent
Accés als Graus per canvi d’estudis espanyols (+ info) i estrangers (+ info)
Curs Termini Sol·licituds Publicació resolució Matrícula
2024-2025 Ordinari del 26.02 al 05.04.2024 19.06.2024 18 i 19.07.2024
2025-2026 Ordinari del 24.02 al 04.04.2025 18.06.2025 Pendent
Accés per canvi de pla d’estudis per interdisciplinarietat (+ info)
Curs Sol·licituds Resolució Matrícula
2024-2025 de l'01 al 12.07.2024 19.07.2024 del 24 al 30.07.2024
2025-2026 de l'01 a l’11.07.2025 18.07.2025 Pendent
Accés als Màsters universitaris oficials (*)
Curs Sol·licituds
2024-2025 del 12.01 al 02.10.2024 (**)
2025-2026 del 10.01 a l’01.10.2025 (**)

(*) Excepte el Màster Universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, el calendari del qual es pot consultar al web del màster del Canal Universitats)

(**) La Facultat estableix uns terminis de sol·licitud i resolució dintre del calendari marc establert per la universitat. S’han de consultar a la informació del calendari específic (Pestanya “Admissió”) al web de cada màster.

 

Avaluació única (+ info)
Curs   Sol·licituds Resolució (data límit)
2023-2024 Assignatures anuals, de 1r i de 2n quadrimestre del 29.09 al 13.10.2023 23.10.2023
Assignatures de 2n quadrimestre del 26.02 al 04.03.2024 12.03.2024
2024-2025 Assignatures anuals, de 1r i de 2n quadrimestre del 30.09 al 16.10.2024 23.10.2024
Assignatures de 2n quadrimestre del 26.02 al 07.03.2025 12.03.2025
Convocatòria extraordinària de final d'estudis (febrer) (+ info)
Curs Sol·licituds
2023-2024 del 26.10 a l’01.12.2023
2024-2025 del 28.10 al 02.12.2024
Revisió extraordinària d’avaluació (+ info)
Curs Convocatòria Sol·licituds
2023-2024 Juny de l’11 al 25.07.2024
Setembre del 05 al 19.09.2024
2024-2025 Febrer del 24.02 al 10.03.2025
Juny de l’11 al 25.07.2025
Setembre del 05 al 19.09.2025
Avaluació per compensació (Graus) (+ info)
Curs Convocatòria Sol·licituds
2023-2024 Juny de l’11 al 25.07.2024
2024-2025 Febrer del 24.02 al 10.03.2025
Juny de l’11 al 25.07.2025
Assignatura en 3a matrícula amb tribunal (+ info)
Curs Convocatòria Data límit per a la sol·licitud
2023-2024 Juny 19.04.2024
2024-2025 Febrer 15.11.2024
Juny 25.04.2025

 

Anul·lació de matrícula de Grau (+info) o Màster (+info)
Curs Data límit per la sol·licitud
2023-2024 03.11.2023
2024-2025 04.11.2024
Graus - Modificació de matrícula i canvi de torn (+ info)
Curs Període   Sol·licituds
2024-2025 Extraordinari canvis de torn del 03 al 28.06.2024
Primer canvis de torn, canvis, ampliacions i anul·lacions d’assignatures del 16.09 al 04.10.2024
Extraordinari matrícula de pràctiques (*) del 07.10 al 05.12.2024
Segon canvis i anul·lacions d’assignatures del 2n quadrimestre del 03 al 24.02.2025
2025-2026 Extraordinari canvis de torn del 02 al 27.06.2025

(*) la matrícula d'un Pràcticum en aquest període està condicionada a la prèvia autorització de la coordinació de pràctiques del grau.

Màster en Recerca en Eduació - Modificació de matrícula (+info)
Període   Sol·licituds
Primer canvis, ampliacions i anul·lacions d’assignatures octubre i 1a quinzena de novembre
Segon canvis i anul·lacions d’assignatures del 2n i 3r trimestre gener
Tercer canvis i anul·lacions d’assignatures del 3r trimestre abril
Resta de màsters de la Facultat - Modificació de matrícula (+info)
Període   Sol·licituds
Primer canvis, ampliacions i anul·lacions d’assignatures setembre, octubre i 1a quinzena de novembre
Segon canvis i anul·lacions d’assignatures del 2n quadrimestre febrer

 

Acord del contracte d’estudis (Learning Agreement)
Curs Període de l'estada Data límit acord definitiu
2023-2024 Segon quadrimestre 19.04.2024
2024-2025 Primer quadrimestre 04.11.2024
Segon quadrimestre 11.04.2025
Admissió als programes d'intercanvi (+ info)
Curs Programa Sol·licituds Resolució
2025-2026 Erasmus+ i UAB Exchange Programme del 21.10 al 04.11.2024

1a: 13.12.2024

2a: 23.01.2025
SICUE Dates pendents d’aprovació (habitualment s’obre durant el mes de febrer)

 

Calendaris del procés d’assignació de centre de pràctiques
Estudis Pràcticums    
Grau en Educació Infantil PI PII PIII PIV    
Grau en Educació Primària PI PII PIII PIV i PV    
Grau en Educació Infantil + Grau en Educació Primària PI d'EI PII d’EI PII d'EP PIII d'EP PIII i PIV d’EI PIV i PV d'EP
Grau en Educació Social PI PII        
Grau en Pedagogia PI PII        
Màsters Universitaris Pràcticums          

 

Reconeixement d'assignatures (+ info), per formació en llengües (+ info) i/o d’activitats no programades al pla d’estudis (+ info)
Sol·licituds Resolució estudiants 
que finalitzen
Resolució resta
Del 26.02 al 03.05.2024 24.05.2024 14.06.2024
Del 06.05 al 14.06.2024 19.07.2024 09.09.2024
Del 03.07 al 06.09.2024 16.09.2024 14.10.2024
Del 16.09 al 25.10.2024 14.11.2024 14.11.2024
Del 28.10 al 22.11.2024 18.12.2024 18.12.2024
Del 25.11 al 20.12.2024 24.01.2025 24.01.2025
Del 09 al 24.01.2025 10.02.2025 21.02.2025
Del 29.01 al 24.02.2025 10.03.2025 24.03.2025
Del 26.02 al 02.05.2025 26.05.2025 16.06.2025
Reconeixement de l'experiència laboral i professional (+ info)
Curs Termini Sol·licituds Resolució
2023-2024 Segon de l'01 al 15.03.2024 maig de 2024
2024-2025 Primer del 02 al 27.09.2024 novembre de 2024
Segon del 03 al 17.03.2025 maig de 2025
Reconeixement de cicles formatius de grau superior (+ info)
Curs Sol·licituds
2024-2025 del 14.10.2024 al 31.01.2025

 

(+ info)
Terminis per presentar la sol·licitud  Data límit per a la seva resolució 
Del 22.01 al 14.03.2024 06.05.2024
Del 15.03 al 13.06.2024 11.07.2024
Del 19.07 al 02.09.2024 30.09.2024
Del 03 al 09.09.2024 18.10.2024
Del 16.09 a l’11.10.2024 22.11.2024
Del 17.10 al 08.11.2024 13.12.2024
Del 13.11.2024 al 17.01.2025 07.02.2025
Del 22.01 al 14.03.2025 06.05.2025
Del 17.03 al 13.06.2025 11.07.2025
Canvi de règim de dedicació (+ info)
Curs Termini Estudiants Sol·licituds
2024-2025 Extraordinari Nou accés del 28.10 al 04.11.2024
Ordinari Resta d'estudiants Abans de la matrícula

 

(+ info)
Curs   Termini
2023-2024 Sol·licituds del 10 al 28.07 i de l'01 al 04.09.2023
Publicació de les qualificacions 11.07.2024
Sol·licitud de revisió extraordinària de l’11 al 25.07.2024
2024-2025 Sol·licituds del 21.05 al 28.06 de 2024
2025-2026 Sol·licituds del 26.05 al 13.06 de 2025

 

Sol·licitud del títol (+ info)
 

Tipus Període   Termini
Virtual Durant tot l’any https://sia.uab.es/

- Un cop l’expedient es trobi en estat “tancat i en disposició de títol”

- En formalitzar la sol·licitud obtindràs un resguard de pagament dels drets d’expedició del títol que juntament amb el comprovant del pagament de la taxa del títol emès per l’entitat bancària t’acreditarà mentre arriba el certificat substitutori del títol

- El certificat substitutori es trametrà en format digital i signat electrònicament a l’adreça de correu electrònic indicada a la sol·licitud, en el termini màxim de 15 dies

Presencial:

 

En horari d’atenció de la Gestió Acadèmica cal demanar cita prèvia El resguard de pagament estarà disponible en el moment en què aquest es faci efectiu


Treball de Fi de Grau
Informació i calendari

Treball de Fi de Màster
Informació i calendari