Modificacions i anul.lacions de matrícula

En aquest apartat trobareu la informació corresponent als criteris i períodes de modificació de matrícula de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Curs 2019/2020

Anul·lació de la matrícula


La data límit per a sol·licitar l'anul·lació de la matrícula serà el dia 4 de novembre de 2019. La sol·licitud l’haureu de presentar a la Gestió Acadèmica del centre.

Automodificació de Matrícula

Consulta aquí en quins casos podràs tramitar l'automodificació de la matrícula.

Modificació de Matrícula

En aquest apartat trobareu la informació corresponent als criteris i períodes de modificació de matrícula de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Criteris:

Consulta'ls aquí

Manual per l'automodificació de matrícula:

Consulta aquí les pantalles d'automodificació de matrícula.

Períodes de sol.licitud:

Primer termini

Ampliacions, canvis i anul·lacions d’assignatures: del 16 de setembre al 4 d’octubre de 2019.

(1) Del 16 al 25 de setembre: els alumnes que acompliu amb els requisits establerts als criteris de la Facultat haureu de formalitzar la modificació de la matrícula per via telemàtica, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES→Matrícula i expedientAutomodificació de matrícula.

Durant aquest termini podreu accedir a aquest servei tantes vegades com vulgueu i serà la mateixa aplicació la que us informarà en el moment si aquella modificació és possible o no. 

Els estudiants que no pugueu utilitzar aquest servei d’acord amb els canvis o situacions recollides als criteris de la Facultat, podreu sol·licitar la modificació de matrícula de manera presencial, a la Gestió Acadèmica del centre. En aquest cas podreu consultar la resolució a partir del 4 d’octubre del 2019, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES→Matrícula i expedient: Consulta i reimpressió de matrícula. Les resolucions denegatòries s'informaran a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passeu a recollir-les per finestreta.
 

(2) Del 26 de setembre al 4 d’octubre: un cop finalitzat el termini d’automodificació de matrícula, els estudiants que no hagin pogut realitzar la modificació desitjada per trobar-se amb grups tancats, podran passar a sol·licitar la modificació de matrícula de manera presencial d’acord amb requisits establerts als criteris de la Facultat. La sol·licitud l’haureu de presentar a la Gestió Acadèmica del centre.

En aquest cas podreu consultar la resolució a partir del 15 d’octubre de 2019, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES→Matrícula i expedient: Consulta i reimpressió de matrícula.

Les resolucions denegatòries s'informaran a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passeu a recollir-les per finestreta.

Segon termini

PERÍODE EXTRAORDINARI

Matriculació o anul·lació d’assignatures de pràctiques del 2n quadrimestre, termini de sol·licitud, de manera presencial: del 2 al 13 de desembre de 2019.

PERÍODE ORDINARI

Canvis i anul·lacions d’assignatures del 2n quadrimestre, termini de sol·licitud: del 10 al 24 de febrer 2020.

(1) De l'10 al 17 de febrer: els alumnes que acompliu amb els requisits establerts als criteris de la Facultat haureu de formalitzar la modificació de la matrícula per via telemàtica, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES→Matrícula i expedient: Automodificació de matrícula.

Durant aquest termini podreu accedir a aquest servei tantes vegades com vulgueu i serà la mateixa aplicació qui us informarà en el moment si aquella modificació és possible o no.

Els estudiants que no pugueu utilitzar aquest servei d’acord amb els canvis o situacions recollides als criteris de la Facultat, podreu sol·licitar la modificació de matrícula de manera presencial, a la Gestió Acadèmica del centre. En aquest cas podreu consultar la resolució a partir de 20 de febrer de 2020, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES→Matrícula i expedient: Consulta i reimpressió de matrícula.
Les resolucions denegatòries s'informaran a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passeu a recollir-les per finestreta.

 (2) Del 18 al 24 de febrer: un cop finalitzat el termini d’automodificació de matrícula, els estudiants que no hagin pogut realitzar la modificació desitjada per trobar-se amb grups tancats, podran passar a sol·licitar la modificació de matrícula de manera presencial d’acord amb requisits establerts als criteris de la Facultat. La sol·licitud l’haureu de presentar a la Gestió Acadèmica del centre.

En aquest cas podreu consultar la resolució a partir del 27 de febrer del 2020, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES→Matrícula i expedient: Consulta i reimpressió de matrícula.
Les resolucions denegatòries s'informaran a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passeu a recollir-les per finestreta.