Modificacions i anul.lacions de matrícula

Anul·lació de la matrícula

Curs 2022/2023

La data límit per a sol·licitar l'anul·lació de la matrícula serà el dia 3 de novembre de 2022. La sol·licitud l’haureu de presentar a la Gestió Acadèmica del centre.

Els estudiants que hagueu formalitzat la sol·licitud de beca de règim general del Ministeri haureu de sol·licitar la renúncia a la beca o sol·licitar el trasllat de beca (en cas que l’anul·lació de la matrícula sigui motivada perquè va a estudiar a una altra Universitat). Aquesta sol·licitud l'hareu de presentar també a la Gestió Acadèmica del centre.

Formularis de sol·licitud

Formulari de sol·licitud d’anul·lació de matrícula

Formulari de renúncia de beca

Formulari de trasllat de beca

Curs 2022/23

Modificació de Matrícula

En aquest apartat trobareu la informació corresponent als criteris i períodes de modificació de matrícula de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Criteris:

Consulta aquí en quins casos podràs tramitar l'automodificació de la matrícula.

Consulta aquí els criteris de la Facultat.


Manual per l'automodificació de matrícula:

Consulta aquí les pantalles d'automodificació de matrícula.

Períodes de sol·licitud:

Primer termini

Ampliacions, canvis i anul·lacions d’assignatures: del 14 de setembre al 4 d'octubre de 2022.

L'alumnat que acompliu amb els requisits establerts als criteris de la Facultat haureu de formalitzar la modificació de la matrícula per via telemàtica, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT→Matrícula i expedientMATRÍCULA I MODIFICACIÓ MATRÍCULA ESTUDIS OFICIALS: Automodificació de matrícula.

Durant aquest termini podreu accedir a aquest servei tantes vegades com vulgueu i serà la mateixa aplicació la que us informarà en el moment si aquella modificació és possible o no. 

L’alumnat que no pugueu utilitzar aquest servei d’acord amb els canvis o situacions recollides als criteris de la Facultat, podreu sol·licitar la modificació de matrícula, a la Gestió Acadèmica del centre, emplenant el formulari de sol·licitud de modificació de matrícula. En aquest enllaç trobareu la informació de com formalitzar la sol·licitud.

Rebreu la corresponent resolució electrònica en el termini màxim de 10 dies des de la data de sol·licitud.
                                       

Segon termini


PERÍODE EXTRAORDINARI

Matriculació o anul·lació d’assignatures de pràctiques del 2n quadrimestre, termini de sol·licitud: del 5 d'octubre al 9 de desembre de 2022.

La matrícula d'un Pràcticum en aquest període està condicionada a la prèvia autorització de la coordinació de pràctiques del grau.

Cal fer la sol·licitud a la Gestió Acadèmica del centre, emplenant el formulari de sol·licitud de modificació de matrícula. En aquest enllaç trobareu la informació de com formalitzar la sol·licitud.

Rebreu la corresponent resolució electrònica en el termini màxim de 10 dies des de la data de sol·licitud.

PERÍODE ORDINARI

Canvis i anul·lacions d’assignatures del 2n quadrimestre, termini de sol·licitud: de l’1 al 24 de febrer de 2023.

L'alumnat que compliu amb els requisits establerts als criteris de la Facultat haureu de formalitzar la modificació de la matrícula per via telemàtica, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT→Matrícula i expedient→MATRÍCULA I MODIFICACIÓ MATRÍCULA ESTUDIS OFICIALS: Automodificació de matrícula.

Durant aquest termini podreu accedir a aquest servei tantes vegades con vulgueu i serà la mateixa aplicació la que us informarà en el moment si aquella modificació és possible o no.

L'alumnat que no pugui utilitzar aquest servei d'acord amb els canvis o situacions recollides als criteris de la Facultat, podrà sol·licitar la modificació de matrícula a la Gestió Acadèmica del centre, emplenant el formulari de sol·licitud de modificació de matrícula. En aquest enllaç trobareu la informació de com formalitzar la sol·licitud. Rebreu la corresponent resolució electrònica en el termini màxim de 10 dies des de la data de sol·licitud.

Formularis de sol·licitud

Formulari de sol·licitud de modificació de matrícula