Modificacions i anul.lacions de matrícula

En aquest apartat trobareu la informació corresponent als criteris i períodes de modificació de matrícula de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Curs 2018/2019

Anul·lació de la matrícula


La data límit per a sol·licitar l'anul·lació de la matrícula serà el dia 2 de novembre de 2018. La sol.licitud l’haureu de presentar a la Gestió Acadèmica del centre.

Automodificació de Matrícula

Consulta aquí en quins casos podràs tramitar l'automodificaicó de la matrícula.

Modificació de Matrícula

En aquest apartat trobareu la informació corresponent als criteris i períodes de modificació de matrícula de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Criteris:

Consulta'ls aquí

Manual per l'automodificació de matrícula:

Consulta aquí les pantalles d'automodificació de matrícula.

Períodes de sol.licitud:

Primer termini

Ampliacions, canvis i anul·lacions d’assignatures: del 17 de setembre al 5 d’octubre de 2018.

(1) Del 17 al 26 de setembre: els alumnes que acompliu amb els requisits establerts als criteris de la Facultat haureu de formalitzar la modificació de la matrícula per via telemàtica, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES→Matrícula i expedientAutomodificació de matrícula.

Durant aquest termini podreu accedir a aquest servei tantes vegades com vulgueu i serà la mateixa aplicació la que us informarà en el moment si aquella modificació és possible o no. 

Els estudiants que no pugueu utilitzar aquest servei d’acord amb els canvis o situacions recollides als criteris de la Facultat, podreu sol.licitar la modificació de matrícula de manera presencial, a la Gestió Acadèmica del centre. En aquest cas podreu consultar la resolució a partir del 4 d’octubre del 2018, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES→Matrícula i expedient: Consulta i reimpressió de matrícula. Les resolucions denegatòries s'informaran a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passeu a recollir-les per finestreta.
 

(2) Del 27 de setembre al 5 d’octubre: un cop finalitzat el termini d’automodificació de matrícula, els estudiants que no hagin pogut realitzar la modificació desitjada per trobar-se amb grups tancats, podran passar a sol.licitar la modificació de matrícula de manera presencial d’acord amb requisits establerts als criteris de la Facultat. La sol.licitud l’haureu de presentar a la Gestió Acadèmica del centre.

En aquest cas podreu consultar la resolució a partir del 15 d’octubre de 2018, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES→Matrícula i expedient: Consulta i reimpressió de matrícula.

Les resolucions denegatòries s'informaran a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passeu a recollir-les per finestreta.

Segon termini

PERÍODE EXTRAORDINARI

Matriculació o anul·lació d’assignatures de pràctiques del 2n. quadrimestre, termini de sol·licitud, de manera presencial: durant la primera quinzena de desembre.

PERÍODE ORDINARI

Canvis i anul·lacions d’assignatures del 2n. quadrimestre, termini de sol·licitud: del 11 al 26 de febrer 2019.

(1) De l'11 al 15 de febrer: els alumnes que acompliu amb els requisits establerts als criteris de la Facultat haureu de formalitzar la modificació de la matrícula per via telemàtica, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES→Matrícula i expedient: Automodificació de matrícula.

Durant aquest termini podreu accedir a aquest servei tantes vegades com vulgueu i serà la mateixa aplicació qui us informarà en el moment si aquella modificació és possible o no.

Els estudiants que no pugueu utilitzar aquest servei d’acord amb els canvis o situacions recollides als criteris de la Facultat, podreu sol.licitar la modificació de matrícula de manera presencial, a la Gestió Acadèmica del centre. En aquest cas podreu consultar la resolució a partir de 21 de febrer de 2019, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES→Matrícula i expedient: Consulta i reimpressió de matrícula.
Les resolucions denegatòries s'informaran a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passeu a recollir-les per finestreta.

 (2) Del 18 al 26 de febrer: un cop finalitzat el termini d’automodificació de matrícula, els estudiants que no hagin pogut realitzar la modificació desitjada per trobar-se amb grups tancats, podran passar a sol.licitar la modificació de matrícula de manera presencial d’acord amb requisits establerts als criteris de la Facultat. La sol.licitud l’haureu de presentar a la Gestió Acadèmica del centre.

En aquest cas podreu consultar la resolució a partir de l'1 de març del 2019, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES→Matrícula i expedient: Consulta i reimpressió de matrícula.
Les resolucions denegatòries s'informaran a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passeu a recollir-les per finestreta.