Preguntes freqüents sobre els preus de la matrícula


A continuació tens un llistat de les preguntes més freqüents sobre el preu de la matrícula.

Pots calcular-ho am el simulador de matrícula: http://www.uab.cat/simulador-matricula/                                                                  

El preu de la matrícula el determina anualment el Govern de la Generalitat de Catalunya. A més, el Consell Social de la UAB pot fixar altres preus no especificats en el Decret de preus públics de la Generalitat.

Pots consultar aquí els preus dels estudis de Grau, i en aquest altre enllaç els preus dels estudis de màster.

Si marques aquesta opció fas una aportació de 18 euros al Fons de Solidaritat de la UAB. Cada any el Fons de Solidaritat, que gestiona la Fundació Autònoma Solidària, atorga ajuts adreçats a subvencionar projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global promoguts per part de membres de la UAB.

La teva aportació es destinarà a finançar iniciatives de cooperació universitària a països del Sud en àmbits com l'educació, la salut, el medi ambient, l'agricultura, l'alimentació i la governabilitat democràtica.

Si ja tens un o més títols universitaris oficials obtinguts en una universitat publica de l’estat espanyol, i comences uns altres estudis oficials del mateix nivell, s'aplica un coeficient d'1,4 als preus per crèdit.