Màsters oficials La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Preus dels estudis

Preus dels màsters oficials

El preu dels crèdits (serveis acadèmics) en el cas dels estudis de màster oficial està determinat pel Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i pels preus que estableix el Consell Social cada curs acadèmic.

Estudis de màster oficial

a) Màsters professionalitzadors i amb recomanacions

Nom del màster Preu UE Preu Fora UE
 • Advocacia
 • Enginyeria de Telecomunicacions/Telecommunications Engineering
 • Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Psicologia General Sanitària
 • Psicopedagogia – Especialitat en Educació Formal

27,67 €

66 €

 

b) Màsters no professionalitzadors

Nom del màster Preu UE Preu Fora UE
Tots els màsters no professionalitzadors 27,67 € Consulta el simulador de preus.

Informació general

Altres conceptes que pot incloure la teva matrícula

 • Gestió d'expedient acadèmic: 69,80 euros.
 • Serveis específics i de suport a l'aprenentatge: 70 euros.
 • Assegurança escolar: 1,12 euros (si ets menor de 28 anys).
 • Assegurança complementària: 4,48 euros.
 • Assegurança de mobilitat: 8,06 euros.
 • Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat, o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster o doctorat sense títol homologat: 218,15 euros.
 • Altres serveis de la UAB (Servei d'Activitat Física, Fundació Autònoma Solidària, etc.).

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

Com a estudiant de la UAB, pots aportar voluntàriament 15 euros, quan formalitzis la matrícula, a la Fundació Autònoma Solidària per a accions de solidaritat i de cooperació al desenvolupament. Per a més informació consulta el web www.uab.cat/fas.

Servei d'Activitat Física (SAF)

Si vols fer esport a les instal·lacions esportives de la UAB, et pots apuntar al Servei d'Activitat Física des del moment de la matrícula acadèmica fins al 30/9/2022, pagant 120€ (al voltant dels 10€ mensuals).

Per poder accedir a les instal·lacions i serveis esportius et caldrà finalitzar el tràmit d'abonament sol·licitant cita prèvia a través del web saf.uab.cat. El dia convingut aporta, al taulell d'atenció al públic del SAF, l'original del comprovant de la matrícula acadèmica.

Informació sobre els preus

Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials, els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Els preus dels estudis propis els fixa el Consell Social, en el cas dels centres propis, i, en el cas dels centres adscrits o vinculats a la UAB, els fixa el mateix centre, després de consultar el Consell Social.

Els centres adscrits i vinculats a la UAB apliquen els preus dels estudis oficials i els preus propis que hagin aprovat, però diferencien els preus públics dels propis en els documents de matriculació. S'ha d'abonar el preu del servei de suport de gestió acadèmica a titulacions oficials, que són 160 euros.

Normatives