Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Modalitats de pagament

Com s'ha de fer el pagament

El pagament de la matrícula es fa per domiciliació bancària i en el cas dels màsters i doctorats es pot pagar també amb targeta de crèdit o de dèbit

Quan el pagament es realitza amb targeta només es pot realitzar en un únic termini.

Quan el pagament es realitza amb domiciliació bancària es pot fer:

 1. En un únic pagament: l'import de la matrícula es pot carregar al teu compte bancari a partir del mateix dia que la formalitzes. A l'imprès de matrícula surt la data a partir de la qual es pot fer el càrrec.
 2. En tres terminis: només si formalitzes la matrícula abans del dia 29 d'octubre. El 30 % de l'import dels crèdits matriculats, més el total dels preus administratius obligatoris i opcionals, es carreguen al teu compte bancari a partir del mateix dia que formalitzes la matrícula. Un altre 30 % es carrega al teu compte bancari a partir del dia 15 de novembre i el 40 % restant a partir del dia 20 de desembre.

El compte bancari (que ha d'incloure els codis IBAN i BIC, aquest darrer només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol), ha de ser d'una entitat financera ubicada a la Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, Regne Unit, San Marino o Suïssa.

Els estudiants que formalitzin la matrícula com a becaris condicionals només podran pagar per domiciliació bancària i no poden fer el pagament ajornat.

També es pot fer el pagament mitjançant la contractació d'un préstec. Cal que disposis d’un número de compte, actualitzar les teves dades bancàries, si escau, i seleccionar la forma de pagament: préstec AGAUR.

Tingues en compte

Recorda que per fer la matrícula és imprescindible disposar de les dades bancàries per omplir la informació sobre la domiciliació.

Si demanes modificacions de matrícula, i això suposa un pagament addicional, l'has d'abonar en un únic pagament i per domiciliació bancària. El càrrec es produirà al teu compte bancari a partir de la data de la resolució.

Si formalitzes la matrícula com a becari pots ajornar el pagament. Si has sol·licitat beca i no es pot tramitar per manca de lliurament de la sol·licitud i/o de la documentació, o bé l'has sol·licitat i se t'ha denegat, es produirà una modificació de la matrícula i, per tant, caldrà abonar la diferència resultant en un únic pagament, el qual se't carregarà a partir dels 10 dies següents al de la resolució, sense perjudici dels terminis pendents d'abonar del pagament ajornat.

Préstec AGAUR

L’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula en mensualitats, d’acord amb els terminis establerts a cada universitat.

Si vols sol·licitar un préstec, consulta les condicions del préstec AGAUR com a modalitat de pagament abans de fer la matrícula, a la web:
http://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR

També trobaràs una adreça de correu electrònic on pots adreçar-te per a consultar qualsevol qüestió relacionada amb el préstec: finan.agaur@gencat.cat

Si tries aquesta modalitat de pagament, hauràs de tenir en compte el següent:

 • El pots sol·licitar si curses estudis oficials.
 • Has de tenir el pagament domiciliat. Recorda’t d’actualitzar les teves dades bancàries quan formalitzis la matrícula/automatrícula, selecciona la forma de pagament: préstec Agaur i actualitza les dades del teu domicili habitual i del domicili que tindràs durant el curs.
 • Per a poder sol·licitar el préstec, l'import de la teva matrícula haurà de ser com a mínim de 500 € i d'un màxim de 9600 €. Els becaris també podreu sol·licitar-lo sempre que l’import total de la vostra matrícula sigui superior a la quantitat mínima establerta.
 • Has de tenir nacionalitat espanyola o bé, si ets estranger, disposar del NIE (no seran vàlids altres documents con el passaport) i d'un aval d'un cotitular major d’edat que pugui acreditar un nivell d’ingressos suficient.
 • No pots constar en el RAI/ASNEF o a qualsevol altre registre públic de morositat i has d’acreditar un nivell d’ingressos suficient o bé incorporar un cotitular que pugui acreditar-lo.
 • El préstec permet el finançament del 100% de l'import de la matricula. Tipus d’interès: 0% anual fix. No s'aplicarà comissió d'amortització anticipada. 
 • Podràs sol·licitar aquesta modalitat de pagament si formalitzes la teva matrícula abans del dia 25 d'octubre.
 • El préstec no cobrirà modificacions de matrícula realitzades amb posterioritat al dia 13 d’octubre. Abans d’aquesta data, si fas automodificació de matrícula hauràs d’avisar a la teva Gestió Acadèmica per a incorporar l’import de la modificació al préstec AGAUR. Posteriorment a aquesta data, l'import de les modificacions l'hauràs d'abonar en un únic pagament i per domiciliació bancària.
 • Una vegada matriculat, has d'esperar a rebre un correu electrònic de l'AGAUR amb informació sobre la tramitació a l'adreça electrònica que apareix al teu full de matrícula. Aquest correu el rebràs sempre a partir del 14 d'octubre, i des del moment en què el rebis, començarà a comptar el termini de dues setmanes per a formalitzar el préstec amb l'entitat financera seleccionada.
 • Consulta tota la informació a l'adreça de l’AGAUR i assegura't, abans de marcar aquesta opció de pagament, que vols abonar la teva matrícula mitjançant el préstec. Si més endavant ets beneficiari d'un ajut a l'estudi, l’import concedit s’utilitzarà per a la minoració/amortització del préstec, però aquest és un procediment que no s’aplica fins a la resolució definitiva de tots els ajuts i beques del curs acadèmic i per a tots els estudiants amb aminoracions autoritzades durant el curs acadèmic.