Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Recàrrecs

Recàrrecs en el preu de la matrícula

Matrícula repetida

D'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya, quan et matricules per segona vegada o successives, s'apliquen els següents imports per crèdit:

Recàrrecs per matrícules successives en titulacions de grau
Graus 1a matrícula 2a matrícula 3a matrícula 4a matrícula
Coeficient d'estructura docent A 17,69€ 21,85€ 47,34€ 65,55€
Coeficient d'estructura docent B 18,46€ 28,00€ 65,00€ 88,00€
Recàrrecs per matrícules successives en titulacions de màster
Màsters 1a matrícula 2a matrícula 3a matrícula 4a matrícula
Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades 18,46€ 28,00€ 65,00€ 88,00€
Màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Els imports aplicables als estudiants extracomunitaris es regeixen pels preus aprovats anualment pel Consell social.