Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Les xifres dels màsters oficials de la UAB

140 programes de màster universitari (2022-2023)
2.987 estudiants de màster universitari (2021-2022)
2.126 titulats de màster universitari (2020-2021)
501 titulats de màster universitari en centres adscrits (2020-2021)
2.442 estudiants de màster universitari de nou accés (2021-2022)
703 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2021-2022)