Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters erasmus mundus i màsters en anglès on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Anàlisi Econòmica / Economic Analysis Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Anàlisi Econòmica Especialitzada / Specialized Economic Analysis Interuniversitari
Bioinformàtica / Bioinformatics Màster Universitari UAB 26 places Presencial
Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology Interuniversitari 25 places

Presencial

Ciència de Dades / Data Science Interuniversitari
Ciència de Dades Biomèdiques / Biomedical Data Science Interuniversitari
Ciència i Tecnologia Quàntiques Interuniversitari
Ciència Política / Political Science Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Computer Vision Interuniversitari 30 places

Presencial

Desenvolupament Internacional / International Development Interuniversitari
Double Master's Degree in English and American Studies Interuniversitari
Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration Màster Universitari UAB 40 places Presencial.
Economia Laboral / Labour Economics Interuniversitari
Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Erasmus Mundus en Educació internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education Erasmus Mundus 25 places
Erasmus Mundus en Fenotipat Morfològic de Models de Malalties Humanes / Erasmus Mundus in Human Diseases Models Morphological Phenotyping (MorphoPHEN) Erasmus Mundus 25 places
Erasmus Mundus en Fotònica / Erasmus Mundus Master in Photonics Erasmus Mundus
Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health Erasmus Mundus
Erasmus Mundus en Sanitat Aqüícola / Erasmus Mundus Master of Science in Health Management in Aquaculture Erasmus Mundus
Erasmus Mundus Literatura infantil, mitjans de comunicació i cultura / Children’s Literature, Media and Culture Erasmus Mundus
Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies Màster Universitari UAB 25 places Presencial.
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology Interuniversitari En línia
Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Fotònica / Photonics Interuniversitari
Genètica Avançada / Advanced Genetics Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics Interuniversitari 30 places Presencial.
Gestió Esportiva / Sports Management Màster Universitari UAB 75 places. (CASTELLÀ: 29 places en modalitat presencial i 20 places en modalitat on-line. ANGLÈS: 26 places en modalitat on-line)
International Law, Global Security, Peace and Development Erasmus Mundus
Logistics and Supply Chain Management Interuniversitari 30 places

Presencial

Matemàtiques Interdisciplinàries / Interdisciplinary Mathematics Erasmus Mundus
Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's degree in Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies Interuniversitari 50 places

En línia

Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering Màster Universitari UAB 30 places Presencial
MUNDUS MAPP - Erasmus Mundus Polítiques Públiques / Public Policy Erasmus Mundus Presencial.
Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Education Policies for Global Development Interuniversitari 30 places
QEM - Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics Erasmus Mundus 56 places
Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research Màster Universitari UAB 45 places Presencial. Docència a l'aula i al laboratori
Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Recerca en Estudis Internacionals/Research Master in International Studies Interuniversitari
Research and Innovation in Computer based Science and Engineering Màster Universitari UAB 30 places

Presencial

Seguretat Internacional Interuniversitari
Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) Màster Universitari UAB 25 places Presencial