Māster oficial en Farmacovigilāncia i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology

Eu2P proporciona capacitació en farmacovigilància i farmacoepidemiologia amb la participació de set universitats

  • Interuniversitari
  • Crčdits: 120 crčdits ECTS.
  • Places: 20 places
  • Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021
    82€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021

  • Modalitat: Online

El màster universitari en Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia, aporta una sòlida formació en coneixements i procediments hàbils per a dur a terme projectes en l’àmbit de la vigilància i l'epidemiologia farmacèutica.

Es tracta d'un màster oficial Interuniversitari, organitzat conjuntament per les universitats  Eu2P i coordinat per la Université Bordeaux Segalen (França).

Universitat coordinadora:

Université Bordeaux Segalen (UBS, Franįa)

Universitats participants

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (EMC, Paīsos Baixos)
University of Hertfordshire (UH, Regne Unit)
Universitā degli Studi di Verona (UNIVR, Itālia)
Universiteit Utrecht (UU, Paīsos Baixos)
Universitat Autōnoma de Barcelona

Web del māster

http://www.eu2p.org/

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Māster Oficial - Farmacovigilāncia i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology