• Interuniversitari
  • Crčdits: 120 crčdits ECTS.
  • Places: 20 places
  • Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021
    82€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021

  • Modalitat: Online

En procés d'extinció
 

Universitat coordinadora:

Université Bordeaux Segalen (UBS, Franįa)

Universitats participants

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (EMC, Paīsos Baixos)
University of Hertfordshire (UH, Regne Unit)
Universitā degli Studi di Verona (UNIVR, Itālia)
Universiteit Utrecht (UU, Paīsos Baixos)
Universitat Autōnoma de Barcelona

Web del māster

http://www.eu2p.org/

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Māster Oficial - Farmacovigilāncia i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology