Màster Universitari en Gestió Esportiva / Sports Management

Formem professionals de la gestió esportiva amb esperit emprenedor i una visió estratègica a través d’un aprenentatge innovador i experiencial orientat al sector empresarial de l’esport

Informació general

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de curs 25/09/2024
  Fi de curs 13/06/2025
 • Inici de la preinscripció 12/01/2024
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Oberta
 • Places: 75 places. (CASTELLÀ: 29 places en modalitat presencial i 20 places en modalitat on-line. ANGLÈS: 26 places en modalitat on-line)
 • Preu: Presencial: 183 €/ crèdit
  En línia: 159 €/ crèdit.
  5% dte. Alumni UAB (només a la primera matrícula del curs complet)

 • Idioma: Presencial:castellà En línia: castellà En línia: anglès
 • Centre docent: Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (centre adscrit)
  Lloc d'impartició: UAB Casa Convalescència, Sant Antoni Maria Claret 171, 08041 Barcelona.
Johan Cruyff Institute. Video promocional subtitulat pel curs 2020-2021

El Màster en Gestió Esportiva de la UAB i el Johan Cruyff Institute ha estat distingit entre els 15 millors programes d’Europa i el 39è a nivell mundial pel SportBusiness Postgraduate Course Rankings 2019.

 

Objectius:

L’objectiu principal del Màster és preparar professionals integrals amb criteris globals en la nova economia i amb un complet domini de les tecnologies actuals, capaços d'utilitzar els instruments de gestió esportiva per a reconèixer oportunitats de negoci, establir estratègies, anticipar-se als canvis, optimitzar recursos i analitzar la informació per a la presa de decisions, que permeti aconseguir els objectius proposats per l'organització.

 

Modalitats:

El Màster Universitari s'ofereix en dues modalitats: presencial i en línia. D'aquesta manera s'intenta satisfer la demanda tradicional de docència presencial i la demanda d'una docència en línia en clar ascens en els últims anys. Cal destacar que, amb independència de la modalitat, el pla d'estudis, les competències i els resultats d'aprenentatge son els mateixos per a tots els estudiants.

 

Competències:

El Màster et capacita com a professional integral de la gestió esportiva. Aquestes són les capacitats que adquiriràs:

 • Entendre i aplicar la visió estratègica i global de la indústria de l’esport des d’una perspectiva de negoci.
 • Crear oportunitats de mercat a les organitzacions esportives.
 • Utilitzar pràctiques innovadores del màrqueting esportiu i executar eficaçment estratègies de marca i patrocini.
 • Liderar equips professionals i obtenir els millors resultats.
 • Interpretar les finances i crear estratègies per finançar nous projectes i empreses.
 • Optimitzar la gestió d’instal·lacions i esdeveniments esportius.

Consulta totes les competències bàsiques, específiques i transversals del Màster a aquest enllaç.
 

 
Perfil d’ingrés:

El programa de Màster es dirigeix principalment als titulats universitaris d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Màrqueting, Turisme o els seus equivalents.

També podran accedir titulats universitaris en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, i Comunicació Audiovisual, o equivalent. En aquests casos la coordinació valorarà cada expedient individualment a fi de determinar la necessitat de cursar complements de formació en l'àmbit de l'empresa. També podran accedir titulats en altres àmbits sempre que acreditin formació en l'àmbit empresarial equivalent a estudis de Direcció i Administració d'Empreses (MBA).

S'exigirà com a requisit d'admissió al Màster per al grup de llengua anglesa, un nivell d'anglès corresponent al nivell B.2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECR). Així mateix, s'exigirà com a requisit d'admissió al Màster per al grup de llengua castellana, un nivell de castellà corresponent al nivell B.2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECR).

És recomanable per a l'accés al Màster Universitari en Gestió Esportiva que l'estudiant compti amb les següents habilitats:

 • Dots de comandament i lideratge
 • Organització i responsabilitat
 • Habilitat per a impartir instruccions
 • Facilitat d'expressió oral i escrita
 • Dinamisme i creativitat
 • Interès per les noves tecnologies, per Internet i la web 2.0.
 • Experiència en comunicació en línia
 • Saber escoltar, saber respondre
 • Interès per l'entorn i les relacions personals
 • Coneixement i respecte a les minories socials


 

Model pedagògic:

El Màster Universitari en Gestió Esportiva et situa com a protagonista de la teva formació. Gaudiràs d'un aprenentatge basat en el learning by doing, on tu ets el centre i qui construeix el propi coneixement. Es fomenta el treball col·laboratiu i la transferència dels continguts a situacions concretes de la gestió esportiva. El professorat expert et guia en el teu procés d'aprenentatge, proporcionant-te una formació d'alta qualitat combinada amb la flexibilitat d'estudi adaptada a les teves necessitats. Els beneficis d’aquest model en són:

 • Aprenentatge 3.0: diferents entorns i tecnologies.
 • Interacció amb professorat expert i professionals del sector.
 • Eines col·laboratives, treballs en equip, comunicació i debat.
 • Formació orientada al sector empresarial de l’esport.
 • Aprenentatge basat en la experiència: dissenyat per la millora professional. 

El Màster combina un nucli de professorat universitari, amb experiència docent i investigadora, amb un conjunt de professionals experts en actiu i vinculats a empreses i institucions del sector esportiu. Així mateix, el programa incorpora seminaris i conferències a càrrec de professionals externs de reconegut prestigi amb l’objectiu d’aportar valor afegit.

Consulta el document sobre la planificació de la docència per al curs 2020-2021

Per més informació, pots consultar la pàgina web del màster.

Sortides professionals

Els titulats en aquest programa poden incorporar-se en àmbits de treballs específics com poden ser:

 • Competició esportiva (clubs d'esport professional i organització d'esdeveniments).
 • Governança (federacions i associacions esportives).
 • Instal·lacions i esdeveniments esportius (organitzadores de campionats, clubs esportius).
 • Esport comunitari (fundacions, municipis).
 • Consultoria esportiva (iniciatives empresarials pròpies).
 • Periodisme esportiu (mitjans de comunicació).
 • Màrqueting i patrocini (empreses privades i públiques)

Testimonis

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Institucions participants:

Johan Cruyff Institute

Informació addicional

https://johancruyffinstitute.com/es/programa/master-universitario-en-gestion-deportiva-barcelona/

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Gestió Esportiva / Sports Management Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació