Màster Universitari en Gestió Esportiva / Sports Management

Formem professionals de la gestió esportiva amb esperit emprenedor i una visió estratègica a través d’un aprenentatge innovador i experiencial orientat al sector empresarial de l’esport

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Esportiva / Sports Management

Treballs de fi de màster

El Treball Fi de Màster (TFM) es concep com la culminació per part de l'estudiant d'un procés de desenvolupament de les competències de la metodologia del treball intel·lectual, de lectura especialitzada, d'aplicació integral de diferents àrees del coneixement i de domini expressiu del discurs acadèmic oral i escrit. Per al seu correcte seguiment, s'establirà un protocol de tutories individuals, sessions metodològiques en grup i uns criteris per a l'avaluació final.

El TFM pot ser un treball de base científica o un projecte de creació d'una empresa o negoci de caràcter innovador. Segons s'opti per una o una altra opció, la memòria final del TFM haurà de tenir un o un altre contingut d'acord amb la normativa sobre aquest tema que al seu moment es determini.

La seva avaluació s'efectuarà a través d'una avaluació contínua formada per un portfoli, tutories metodològiques planificades, tutories amb el tutor del projecte, informe del tutor del projecte i defensa oral en públic. En el cas de l'ensenyament online se seguirà el mateix procediment, encara que en aquest cas tant les tutories com la presentació final del TFM seran en forma no presencial dins del calendari i horaris fixats a aquest efecte.