Màster Universitari en Gestió Esportiva / Sports Management

Formem professionals de la gestió esportiva amb esperit emprenedor i una visió estratègica a través d’un aprenentatge innovador i experiencial orientat al sector empresarial de l’esport

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Esportiva / Sports Management

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43825 - Economia de l'Esport i Gestió Estratègica

 44832 - Gestió d'Esdeveniments Esportius

 44831 - Gestió d'Instal·lacions Esportives

 43783 - Gestió Financera per a l'Esport

 44830 - Innovació, Emprenedoria i Lideratge en el Sector Esportiu

 43785 - Màrqueting Esportiu

 43786 - Patrocini Esportiu

 44528 - Treball de Final de Màster

 44833 - Pràctiques Professionals

 44834 - Tendències Emergents en la Indústria de l'Esport