Màster Universitari Erasmus Mundus en Education Policies for Global Development

Nou

El màster interuniversitari GLOBED té com a objectiu contribuir activament en el camp de la globalització, l’educació i el desenvolupament internacional

Informació general

  • Erasmus Mundus
  • Crèdits: 30 Crédits
  • Places: 30 places
  • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2024-2025.
    82€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2024-2025

  • Idioma: Anglès (100%)
  • Modalitat: Presencial

  • Centre docent: Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Entenem que l’educació és avui, més que mai, una condició necessària per a la inclusió social i un desenvolupament sostenible. El màster GLOBED, mitjançant la introducció d’una nova perspectiva en el camp de l’educació i el desenvolupament, pretén respondre els reptes que l’educació enfronta en el context de la globalització.

No només es necessiten nous coneixements, sinó també una nova sensibilitat en el camp de l’educació i el desenvolupament. Per aquest motiu, aquests estudis de màster et proporcionaran la base i l’experiència per treballar en aquest camp, així com perspectives més àmplies i capacitat d’anàlisi crítica. 

 

Juntament amb altres estudiants internacionals, estudiaràs a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el primer semestre, i a la Universitat de Glasgow, a la Universitat de Bremen o a la Universitat de Xipre durant el segon semestre. A més, participaràs a l’Escola d’Hivern organitzada per la Universitat de Xipre.


Amb aquest programa de dos anys també obtindràs experiència gràcies a un període de pràctiques a una de les nostres organitzacions associades, que inclouen organitzacions internacionals, ONG i centres de recerca. Finalment, el quart semestre se centra en la redacció del treball de final de màster sota la supervisió d’un membre del consorci.

Sortides professionals

Les possibilitats són àmplies i diverses, en un àmbit professional en continu canvi i de creixents necessitats. En concret, els graduats de GLOBED poden treballar a agències d'ajuda al desenvolupament, com a especialistes en disseny, implementació i avaluació de programes. També poden exercir professionalment en ONGs internacionals o nacionals, o presentar-se a convocatòries estables o temporals d'organismes internacionals. Així mateix, la formació metodològica permet als graduats trobar sortides professionals en el terreny de l'anàlisi de dades. Finalment, els graduats també podran continuar la seva vida acadèmica en programes de doctorat.

Testimonis

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitats participants

University of Glasgow

University of Cyprus

University of Bremen

Qualitat

Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació