Màster Universitari Erasmus Mundus en Educació internacional en Vacunes / Erasmus Mundus Master's Degree in Leading International Vaccinology Education

Únic màster europeu en vacunologia de caràcter internacional, multidisciplinar i amb un enfocament altament professionalitzador

  • Erasmus Mundus
  • Crèdits: 120 ECTS
  • Places: 25 places
  • Preu: Consultar amb la universitat coordinadora

LIVE presenta un programa formatiu de 120 ECTS, de caràcter multidisciplinari, internacional, i amb una profunda vocació en la formació de professionals. El programa té 3 objectius ben concrets: 1) L’aprenentatge de l‘Immunologia i l’Infecciologia per esdevenir un expert en Vacunologia;  2) La integració la xarxa acadèmica i la industrial a nivell internacional,  3)La participació en les polítiques publiques en sanitat i educació relacionades amb el coneixement, desenvolupament i aplicació de les vacunes.

Inscripció oberta fins el 21 de gener del 2024: apply now!

Els estudiants reben la docència a Barcelona, Antwerp i Lyon durant els tres primers semestres, i el quart semestre fan pràctiques en empreses o centres de recerca, associats al màster, que es troben a diversos països.

A més, hi ha set institucions d’educació superior associades i compta amb més de 50 centres i empreses relacionades amb la recerca, desenvolupament i fabricació de vacunes on els estudiants podran desenvolupar el seu TFM.

Vinculat al Màster es celebra anualment un Simposi sobre vacunes.

El màster LIVE disposa de beques Erasmus + Joint Master Degree finançades per la Unió Europea i de beques subvencionades per empreses que treballen en vacunes.

Més informació aquí

Sortides professionals

Durant els seus estudis els estudiants fan valuosos contactes professionals amb els entitats associades al màster tant del món acadèmic com en empreses privades.

El màster, dóna capacitats per accedir a llocs de treball relacionats amb l’àmbit de les vacunes en àrees de: recerca i desenvolupament, estudis clínics, gestió de projectes, patents, desenvolupament empresarial, control de qualitat, desenvolupament comercial, comunicació i divulgació.

El màster cobreix també les necessitats acadèmiques i de formació dels estudiants que vulguin realitzar els seus estudis de doctorat en una de les 12 Universitats associades a aquest màster.

Universitat coordinadora:

Université Claude Bernard Lyon 1

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Université Jean Monnet Saint-Etienne
Universiteit Antwerpen

Informació addicional

http://live.univ-lyon1.fr/

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Erasmus Mundus en Educació internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education

Més informació