Màster Universitari en Ciència de Dades / Data Science

Adquireix una formació analítica rigorosa en tècniques quantitatives i mètodes computacionals i tindrà el fonament sòlid necessari per realitzar l’anàlisi de dades avançats

El màster en Ciència de Dades/Data Science és un màster universitari d’un any de durada, a temps complert, impartit en anglès i de 60 ECTS ofert per la Barcelona Graduate School of Economics amb professorat provinent de les quatre unitats acadèmiques fundadores de l’escola (UAB, UPF, IAE-CSIC, CREI).

El màster te l’objectiu de dotar l’estudiant d’un ampli i complet conjunt d’habilitats en tres dimensions claus per un científic de dades: computació, estadística, i fonaments econòmics i empresarials. L’estudiant adquirirà una formació analítica rigorosa en tècniques quantitatives i mètodes computacionals i tindrà el fonament sòlid necessari per realitzar l’anàlisi de dades avançats. El màster forma científics de dades, professionals que contribueixen en la presa de decisions de manera eficient i amb tècniques sofisticades, tant en el món de l’empresa i les multinacionals (en sectors com el de gran consum, telecomunicacions, consultoria, enginyeries, banca, salut i transport) com en el sector públic i de recerca.

Universitat coordinadora:

Universitat Pompeu Fabra (BGSE)

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona (BGSE)

Informació addicional

http://www.barcelonagse.eu/master-data-science.html

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Ciència de Dades / Data Science

Més informació