Màster Oficial - Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Presentació

Aquest màster ha obtingut la nova distinció International Master's Programme (IMP) atorgada per la Generalitat de Catalunya.

El màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business té com a objectiu central proporcionar una formació avançada, conceptual i metodològica. Aquesta formació està adreçada als estudiants que tinguin un interès acadèmic, professional i fonamentalment investigador en l'àmbit de la creació i la gestió d'empreses, especialment petites i mitjanes empreses (pimes), i en l'economia aplicada.

Amb aquest màster els estudiants estaran capacitats per analitzar, investigar i comprendre la complexa realitat empresarial i el funcionament de l'economia en general. A més, podran desenvolupar les habilitats analítiques i metodològiques adquirides al màster, principalment en l'àmbit de la recerca acadèmica així com en activitats professionals d'estudi, anàlisi i recerca aplicada en l'àmbit econòmic, empresarial (creació, gestió i direcció d'empreses), de l'Administració Pública (política econòmica) i d'altres institucions. El màster es cursa en un any i s'imparteix, en la seva totalitat, en llengua anglesa.

Sortides professionals

  • Realització d’investigacions i estudis econòmics-empresarials tant al sector públic (cossos tècnics o de gestió en les diverses administracions públiques a nivell nacional, autonòmic o local) com privat (empreses, entitats financeres o en consultories econòmiques i de gestió empresarial).
  • Organismes nacionals i internacionals que realitzen informes i estudis d’investigació en economia i/o empresa.
  • Estudiants que, després del màster, desitgin continuar els seus estudis com a futurs investigadors en un programa de doctorat, ja sigui a la UAB o en altres centres nacionals o estrangers, per tal de desenvolupar una carrera acadèmica.
  • Agents socials com cambres de comerç, àmbits de promoció econòmica i empresarial, associacions d’empresaris o sindicats.
  • ONG i/o empreses socials que realitzen projectes de cooperació al desenvolupament, emprenedoria social o immigrant, etc... habitualment amb recolzament de governs i organitzacions nacionals i internacionals

Horaris

MAREB és un master de recerca d'un any de durada, entre octubre i setembre. Les sessions de benvinguda tenen lloc durant la última setmana de setembre i la docència dels dos primers mòduls es programa entre la primera setmana d'octubre i la darrera de gener. El tercer mòdul comença al febrer i termina a l'abril. El darrer trimestre es dedica al treball de recerca de fi de master, que pot ser entregat al juliol o al setembre.
Les classes tenen lloc en horari de tarda, de 16:30h a 19:30h, de dilluns a divendres. Algunes activitats (seminaris, conferències, reunions) poden programar-se fora d'aquest horari.

Màster Oficial UAB

30 places
Presencial
Crèdits: 60 ECTS
Inici de la preinscripció 10/01/2020
Veure el calendari
Preinscripció tancada
Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2019-2020.
75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2019-2020.
Centre: Facultat d'Economia i Empresa
https://www.uab.cat/economia-empresa/
Idioma:Anglès
Universitat coordinadora:Universitat Autònoma de Barcelona

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://pagines.uab.cat/mareb/