Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Ofereix formació altament especialitzada per a futurs investigadors i professionals (gestors o consultors) en l'àmbit de l'economia aplicada i la creació i direcció d'empreses o organitzacions
 

Informació general

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de la preinscripció 12/01/2024
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Oberta
 • Places: 30 places
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2023-2024.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2023-2024.

 • Idioma: Anglès
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat d'Economia i Empresa

Ets un estudiant que vol assolir una formació avançada i rigorosa en l'àmbit de l'economia i l’empresa? El màster MAREB té com a objectiu central proporcionar aquesta formació científica especialitzada, tant a nivell conceptual i teòric com metodològic, adreçada a estudiants post-graduats amb un marcat interès acadèmic, professional i de recerca en l'àmbit de l'economia aplicada i la creació i gestió d’empreses o altres organitzacions.

El màster MAREB t'ofereix una elevada formació científica i investigadora en dues possibles àrees d'especialització (Economia Aplicada o Creació i Gestió de Noves Empreses i PIMES), per adquirir i desenvolupar les habilitats necessàries per a dur a terme determinades activitats i optar a sortides professionals intensives en coneixement, com ara el desenvolupament d'una futura carrera acadèmica docent-investigadora o orientar-se cap a activitats professionals d'anàlisi, consultoria i recerca aplicada en l'àmbit econòmic i empresarial públic o privat, tant a escala local com global.

Aquest màster, a més, ha obtingut la distinció International Master’s Programme (IMP), atorgada per la Generalitat de Catalunya.

Sortides professionals

 • Realització d’investigacions i estudis econòmics-empresarials tant al sector públic (cossos tècnics o de gestió en les diverses administracions públiques a nivell nacional, autonòmic o local) com privat (empreses, entitats financeres o en consultories econòmiques i de gestió empresarial).
 • Organismes nacionals i internacionals que realitzen informes i estudis d’investigació en economia i/o empresa.
 • Estudiants que, després del màster, desitgin continuar els seus estudis com a futurs investigadors en un programa de doctorat, ja sigui a la UAB o en altres centres nacionals o estrangers, per tal de desenvolupar una carrera acadèmica.
 • Agents socials com cambres de comerç, àmbits de promoció econòmica i empresarial, associacions d’empresaris o sindicats.
 • ONG i/o empreses socials que realitzen projectes de cooperació al desenvolupament, emprenedoria social o immigrant, etc... habitualment amb recolzament de governs i organitzacions nacionals i internacionals

Beques específiques d'aquest màster

 Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació