Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Ofereix formació altament especialitzada per a futurs investigadors i professionals (gestors o consultors) en l'àmbit de l'economia aplicada i la creació i direcció d'empreses o organitzacions
 

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42618 - Economia Aplicada i Empresa (2023-24)

 42620 - Mètodes Quantitatius de Recerca Aplicada en Economia i Empresa

 42622 - Treball de Fi de Màster (2023-24)

 42781 - Temes Avançats en Creació d'Empreses i Gestió de Pimes (2023-24)

 43791 - Temes Avançats en Economia Aplicada (2023-24)

 43792 - Temes Específics d'Economia Aplicada A (2023-24)

 43793 - Temes Específics d'Economia Aplicada B