Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Ofereix formació altament especialitzada per a futurs investigadors i professionals (gestors o consultors) en l'àmbit de l'economia aplicada i la creació i direcció d'empreses o organitzacions
 

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster en Investigació Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business, de perfil investigador, consta de 60 ECTS a realitzar en dos semestres en un sol curs acadèmic. La distribució d'aquests 60 ECTS respon a una estructura de 45 crèdits obligatoris, dels quals 30 corresponen a mòduls comuns i 15 al Treball de fi de màster, i 15 crèdits de caràcter optatiu.
Els estudiants, durant el primer semestre, realitzaran 30 crèdits obligatoris comuns: el mòdul metodològic-instrumental obligatori (Mòdul 1: Mètodes quantitatius de recerca aplicada en economia i empresa) i l'altre mòdul obligatori de caràcter temàtic (Mòdul 2: Economia aplicada i empresa ), tots dos de 15 crèdits. Aquests dos mòduls es cursaran per tots els alumnes del Màster simultàniament.
El segon semestre del màster està format per un dels dos mòduls optatius de 15 crèdits segons l'especialitat escollida (Mòdul 3: Temes avançats en creació d'empreses i gestió de pimes o Mòdul 4: Temes avançats en economia aplicada) i pel mòdul obligatori de Treball de fi de màster (mòdul 5), també de 15 crèdits.
El màster, en el seu segon semestre, permet als alumnes escollir entre una de les dues següents especialitats d'investigació (crèdits optatius):
Especialitat A) Investigació en creació i gestió d'empreses / Research in emprenedoria and management. El contingut d'aquesta especialitat anirà dirigit a l'anàlisi teòrica i empírica del procés de creació i gestió d'empreses, especialment petites i mitjanes, i del seu impacte en el desenvolupament econòmic i social.
  • Mòdul 3 (Temes avançats en creació d'empreses i gestió de pimes).
Especialitat B) Recerca en economia aplicada / Research in applied economics. El contingut d'aquesta especialitat anirà dirigit a l'anàlisi teòrica i empírica de la relació entre mercat i intervenció pública en l'exercici econòmic, amb especial èmfasi en l'economia del medi ambient, de la distribució de la renda i l'economia del territori.
  • Mòdul 4 (Temes avançats en economia aplicada)
Cadascuna d'elles consta d'un mòdul de 15 crèdits, el qual és optatiu a nivell general del màster, però es considera obligatori dins de cada especialitat.

Horaris

MAREB és un master de recerca d'un any de durada, entre octubre i setembre. Les sessions de benvinguda tenen lloc durant la última setmana de setembre i la docència dels dos primers mòduls es programa entre la primera setmana d'octubre i la darrera de gener. El tercer mòdul comença al febrer i termina a l'abril. El darrer trimestre es dedica al treball de recerca de fi de master, que pot ser entregat al juliol o al setembre.

Les classes tenen lloc en horari de tarda, de 16:30h a 19:30h, de dilluns a divendres. Algunes activitats (seminaris, conferències, reunions) poden programar-se fora d'aquest horari.

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 30
Optatius 15
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

 

Especialitat de Recerca en Creació i Gestió d'Empreses / Research in Entrepreneurship and Management

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Economia Aplicada i Empresa 15 OB
Mètodes Quantitatius de Recerca Aplicada en Economia i Empresa 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Temes Avançats en Creació d'Empreses i Gestió de Pimes 15 OT*

* Obligatori d'Especialitat

 

Especialitat de Recerca en Economia Aplicada / Research in Applied Economics

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Economia Aplicada i Empresa 15 OB
Mètodes Quantitatius de Recerca Aplicada en Economia i Empresa 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Temes Específics d'Economia Aplicada A 6 OT
Temes Específics d'Economia Aplicada B 6 OT
Temes Avançats en Economia Aplicada 9 OT*

* Obligatori d'Especialitat

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius