Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Ofereix formació altament especialitzada per a futurs investigadors i professionals (gestors o consultors) en l'àmbit de l'economia aplicada i la creació i direcció d'empreses o organitzacions
 

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Treballs de fi de màster

Directrius del mòdul de tesi del màster (15 ECT, segon trimestre)

Una investigació original en qualsevol tema de recerca clau relacionat amb els àmbits empresarials (preferentment Emprenedoria / Gestió de les PIME) o Economia aplicada, basat en els coneixements acumulats als mòduls anteriors del programa i desenvolupat sota la supervisió/tutoria d’un membre de la Facultat ( de qualsevol dels dos departaments implicats directament).

La tesi del màster hauria de ser idealment un treball acadèmic en un format gairebé presentable que contingui una aportació de recerca original, però relativament senzilla, sobre qualsevol tema seleccionat per l'estudiant en economia aplicada o en empreses (especialment en investigació en emprenedoria i/o administració de pimes). La tesi s’ha d’escriure íntegrament en anglès molt bo (es recomanen serveis de correcció de notes). Una llista de materials i referències sobre com redactar una tesi (màster), realitzar una revisió de literatura, etc. es revisen i es carreguen a cada edició del programa al mòdul de tesi màster del Campus Virtual. Qualsevol grau de plagi detectat serà durament castigat.

El supervisor hauria de ser un professor/investigador dels departaments d’Economia Aplicada o Empresa de la UAB. El paper del supervisor és ajudar, proporcionar suggeriments, preguntar i respondre a les preguntes dels estudiants, mantenint prou elevats els estàndards científics de la tesi. També guiarà per donar a la tesi un format i estructura adequats. L’estudiant / autor, però, ha de realitzar la tesi del seu màster de forma independent i és el màxim responsable de la seva finalització i defensa un cop aprovada pel seu supervisor.

Més informació

Podeu trobar informació sobre els supervisors potencials de màster a la pàgina web del màster MAREB a:

http://pagines.uab.cat/mareb/facultat

http://pagines.uab.cat/mareb/content/original-research-supervised-faciency-member

També als llocs web del departament: http://www.uab.cat/departament/economia-aplicada/ i http://www.uab.cat/departament/empresa/

La llista completa de les tesis màsters de MAREB de les anteriors edicions, així com una llista organitzada d’altres eines d’investigació d’ajuda (incloses revistes, treballs, fonts de dades i seminaris d’investigació) apareixen a la pàgina web del màster MAREB a:

http://pagines.uab.cat/mareb/masters-theses

http://pagines.uab.cat/mareb/content/research-tools