Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Ofereix formació altament especialitzada per a futurs investigadors i professionals (gestors o consultors) en l'àmbit de l'economia aplicada i la creació i direcció d'empreses o organitzacions
 

Admissió Màster Oficial - Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. Sol·licitud específica, que es pot descarregar aquí.
  2. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  3. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior (si no el tens ja ens el faràs arribar posteriorment).
  4. Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: experiència investigadora, publicacions, experiència professional (obligatòria si es vol fer l'itinerari professional), estades a l'estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts (si s'escau).
  5. Certificacions que acreditin el coneixement de la llengua anglesa.
  6. Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.
  7. Dues cartes de recomanació de dos professors universitaris. Les han d'enviar els mateixos professors a: master.mareb@uab.cat

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l'apartat "Situació d'estudis previs", indicant l'opció "Pendent de finalitzar".

--------------------------------------------------------------------------------

Un cop admès/a al Màster oficial i liquidada la prematricula i reserva de plaça, en cas que els teus estudis d'accés al Màster s'hagin cursat fora de la UE, hauràs de legalitzar els documents acadèmics (expedient i títol) per la via requerida (via diplomàtica, Conveni de l'Haia o Conveni Andrés Bello).

IMPORTANT: Al moment de la matrícula del Màster hauràs de portar els documents acadèmics originals del grau/llicenciatura/diplomatura: títol i expedient (qualificacions). Aquesta documentació haurà d'estar legalitzada (si no pertany a la UE) i amb traducció jurada (excepte per a documents en català, castellà, portuguès, italià, francès o anglès).

En cas que tinguis problemes o dubtes en el procés de preinscripció cal que contactis amb nosaltres per correu electrònic (master.mareb@uab.cat) el més aviat possible.