MÓster oficial en Enginyeria de Telecomunicaciˇ / Telecommunication Engineering

Màster professionalitzador dins l’àmbit de les enginyeries

 • MÓster Oficial UAB
 • CrŔdits: 90 ECTS
 • Inici de curs 25/09/2019
 • Inici de la preinscripciˇ 11/01/2019
  Veure el calendari
 • Places: 40 places
 • Preu: 28,82€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021.
  66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021.

 • Idioma: AnglŔs (100%)
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Escola d'Enginyeria
El màster d'Enginyeria de Telecomunicació és un màster professionalitzador que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació tal i com especifica el Ministeri a través de l'ordre CIN/355/2009 del 9 de febrer (BOE del 20 de febrer).

Sortides professionals

Les àrees tecnològiques en les quals els enginyers de telecomunicació desenvolupen fonamentalment la seva professió són:
 • Gestió, planificació i operació de xarxes i serveis de telecomunicació
 • Disseny, operació i gestió de serveis d'informació (proveïdors de serveis i aplicacions, Internet, intranet)
 • Disseny d'equipament de telecomunicacions i de posicionament
 • Infraestructura de telecomunicació, construcció o desplegament de xarxes de telecomunicació (cable, fibra, ràdio)
 • Enginyeria electrònica
 • Enginyeria telemàtica
 • Enginyeria del programari (software)
 • Control de sistemes i processos. Automatització industrial
 • Producció de continguts audiovisuals
 • Gestió, planificació i operació en àrees no especificades anteriorment (recursos humans, direcció financera, etc.)
 • Consultoria (tecnològica, estratègica, etc.)
 • Ensenyament
 • Recerca
Recomanem als alumnes amb estudis de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior sense la titulació d’accés al màster homologada que us poseu  en contacte amb el Col·legi Professional corresponent per conèixer els requisits necessaris per exercir professionalment a l’estat espanyol.

PrÓctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del MÓster Oficial - Enginyeria de Telecomunicaciˇ / Telecommunication Engineering Accedir a l'apartat de El mÓster en xifres