Māster Oficial - Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Presentaciķ

Màster professionalitzador, que respon a la necessitat de formar professionals amb un coneixement integrador i multidisciplinari de la salut englobant tots els seus components -salut humana, animal i ambiental-, que els permeti treballar de forma eficaç i coordinada la prevenció, control, gestió i comunicació dels riscos i amenaces biològiques. És el que es coneix avui dia com el concepte de "One Health" Sota aquest concepte es busca promoure, millorar i defensar la salut i el benestar de totes les espècies (humans, animals i plantes) mitjançant la millora de la cooperació i la col·laboració entre professionals de salut pública, sanitat animal i salut ambiental i en conseqüència potenciar l'abordatge multidisciplinari dels riscos sanitaris en la interfície humà-animal-ecosistema.

Es formaran professionals altament qualificats tant per al sector públic com per al privat amb la visió multidisciplinar requisit que estan promovent i exigint els grans organismes i institucions internacionals de Salut com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) i l'Organització mundial de Sanitat Animal (OIE).

Més informació sobre el màster

Sortides professionals

Els estudiants d'aquest màster podran oferir els seus coneixements i habilitats per:
 1. Avaluació de riscos en general per a qualsevol dels sectors inclosos en el programa (salut pública, humana, animal, vegetal i mediambiental) incloent el control de punts crítics d'un diagrama de flux d'una malaltia en:
  1. Empreses privades (alimentàries, farmacèutiques, hospitalàries, veterinàries, fitosanitàries)
  2. Centres o laboratoris d'investigació de salut pública, sanitat animal o salut mediambiental.
 2. Gestió de riscos en assessories i consultories per a polítiques de detecció, vigilància i control de malalties en:
  1. Organismes públics governamentals regionals, nacionals o internacionals.
  2. Organismes no governamentals sense ànim de lucre (ONG) i en organismes o empreses privades de gestió de la salut.
 3. Recerca en l'àmbit de la salut i accés als estudis de doctorat

Pla d'acciķ tutorial

Pla Acciķ Tutorial

Horaris

Presentació del Màster: setembre 2020 (dates a confirmar)

Horaris del curs: de dilluns a divendres de 15.00 h a 19.00 h

Inici del curs: setembre 2020 (dates a confimar)

 

Campus virtual i altres espais

La utilització del Campus Virtual facilita la implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la docència, i per tant és una eina molt útil en l'adaptació dels estudis universitaris a l'Espai Europeu d'Educació Superior. El Campus Virtual permet una comunicació directa, fluida i adaptada a les característiques de la relació entre els estudiants del màster i els ponents o la coordinació del mateix. Els estudiants poden descarregar-se documents penjats pels ponents o pujar treballs, entre moltes altres opcions

Equipaments

La Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona disposa de la dotació suficient d'equipaments i les infraestructures adequades per poder donar resposta als objectius docents plantejats pel present màster, garantint el desenvolupament de totes les activitats formatives a nivell teòric i pràctic relatives al mateix.

Les aules convencionals estan preparades per oferir docència de qualitat, rigorosa i innovadora. Disposem també de laboratoris amb unes instal·lacions concordes al tipus de pràctiques que han de realitzar els estudiants per a la seva formació acadèmica. Els estudiants compten també amb aules informatitzades de lliure accés, zones de treball i estudi, locals d'estudiants i una biblioteca amb espais comuns d'estudi i també amb cabines d'estudi habilitades per a treball en grup.

Part dels espais destinats a la docència estan orientats a impartir noves metodologies d'ensenyament amb grups reduïts d'alumnes, amb equips movibles i tecnologia d'última generació. És notori destacar que tot l'edifici ofereix la possibilitat de connexió wifi i fins i tot hi ha connexió en els exteriors adjacents a aquest.

Resum de la dotació d'espais i serveis que disposa la Facultat de Veterinària de la UAB:

- Aules equipades i adaptades a les característiques docents del màster

- Laboratoris i espais de pràctiques

- Aules d'informàtica

- Biblioteca

- Servei d'Informàtica i Multimèdia

- Servei de reprografia i fotocòpies

- Local d'estudiants
 
 
 

Māster Oficial UAB

25 places
Presencial
Crčdits: 60 ECTS
Inici de la preinscripciķ 02/03/2020
Veure el calendari
Preinscripciķ tancada
Preu: 56€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2019-2020.
82€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021.
Inici de curs 30/09/2020
Centre: Facultat de Veterināria
https://www.uab.cat/veterinaria/
Idioma:Anglčs
Universitat coordinadora:Universitat Autōnoma de Barcelona

Si tens dubtes o vols més informaciķ pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrās un correu de confirmaciķ de la teva peticiķ