MÓster oficial en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

És el primer màster oficial en "One Health" de tota l'àrea de la Mediterrània

 • MÓster Oficial UAB
 • CrŔdits: 60 ECTS
 • Inici de curs 28/09/2020
 • Inici de la preinscripciˇ 02/03/2020
  Veure el calendari
 • Places: 25 places
 • Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021.
  82€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021.

 • Idioma: AnglŔs
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de VeterinÓria

Màster professionalitzador, que respon a la necessitat de formar professionals amb un coneixement integrador i multidisciplinari de la salut englobant tots els seus components -salut humana, animal i ambiental-, que els permeti treballar de forma eficaç i coordinada la prevenció, control, gestió i comunicació dels riscos i amenaces biològiques. És el que es coneix avui dia com el concepte de "One Health" Sota aquest concepte es busca promoure, millorar i defensar la salut i el benestar de totes les espècies (humans, animals i plantes) mitjançant la millora de la cooperació i la col·laboració entre professionals de salut pública, sanitat animal i salut ambiental i en conseqüència potenciar l'abordatge multidisciplinari dels riscos sanitaris en la interfície humà-animal-ecosistema.

Es formaran professionals altament qualificats tant per al sector públic com per al privat amb la visió multidisciplinar requisit que estan promovent i exigint els grans organismes i institucions internacionals de Salut com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) i l'Organització mundial de Sanitat Animal (OIE).

Sortides professionals

Els estudiants d'aquest màster podran oferir els seus coneixements i habilitats per:
 1. Avaluació de riscos en general per a qualsevol dels sectors inclosos en el programa (salut pública, humana, animal, vegetal i mediambiental) incloent el control de punts crítics d'un diagrama de flux d'una malaltia en:
  1. Empreses privades (alimentàries, farmacèutiques, hospitalàries, veterinàries, fitosanitàries)
  2. Centres o laboratoris d'investigació de salut pública, sanitat animal o salut mediambiental.
 2. Gestió de riscos en assessories i consultories per a polítiques de detecció, vigilància i control de malalties en:
  1. Organismes públics governamentals regionals, nacionals o internacionals.
  2. Organismes no governamentals sense ànim de lucre (ONG) i en organismes o empreses privades de gestió de la salut.
 3. Recerca en l'àmbit de la salut i accés als estudis de doctorat

Universitat coordinadora:

Universitat Aut˛noma de Barcelona

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del MÓster Oficial - Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) Accedir a l'apartat de El mÓster en xifres