Màster Universitari en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Formació de professionals de la salut multidisciplinars preparats per afrontar els reptes altament complexos del segle XXI

Pla d'estudis Màster Oficial - Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Campus virtual i altres espais

La utilització del Campus Virtual facilita la implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la docència, i per tant és una eina molt útil en l'adaptació dels estudis universitaris a l'Espai Europeu d'Educació Superior. El Campus Virtual permet una comunicació directa, fluida i adaptada a les característiques de la relació entre els estudiants del màster i els ponents o la coordinació del mateix. Els estudiants poden descarregar-se documents penjats pels ponents o pujar treballs, entre moltes altres opcions.

Equipaments

La Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona disposa de la dotació suficient d'equipaments i les infraestructures adequades per poder donar resposta als objectius docents plantejats pel present màster, garantint el desenvolupament de totes les activitats formatives a nivell teòric i pràctic relatives al mateix.

Les aules convencionals estan preparades per oferir docència de qualitat, rigorosa i innovadora. Disposem també de laboratoris amb unes instal·lacions concordes al tipus de pràctiques que han de realitzar els estudiants per a la seva formació acadèmica. Els estudiants compten també amb aules informatitzades de lliure accés, zones de treball i estudi, locals d'estudiants i una biblioteca amb espais comuns d'estudi i també amb cabines d'estudi habilitades per a treball en grup.

Part dels espais destinats a la docència estan orientats a impartir noves metodologies d'ensenyament amb grups reduïts d'alumnes, amb equips movibles i tecnologia d'última generació. És notori destacar que tot l'edifici ofereix la possibilitat de connexió wifi i fins i tot hi ha connexió en els exteriors adjacents a aquest.

Resum de la dotació d'espais i serveis que disposa la Facultat de Veterinària de la UAB:

  • Aules equipades i adaptades a les característiques docents del màster
  • Laboratoris i espais de pràctiques
  • Aules d'informàtica
  • Biblioteca
  • Servei d'Informàtica i Multimèdia
  • Servei de reprografia i fotocòpies
  • Local d'estudiants