Màster Universitari en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Formació de professionals de la salut multidisciplinars preparats per afrontar els reptes altament complexos del segle XXI

Pla d'estudis Màster Oficial - Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Treballs de fi de màster

L'estudiant abordarà l'elaboració i defensa d'un treball de fi de màster (15 ECTS), que tindrà un caràcter integrador de coneixements adquirits en els mòduls previs. El treball, que es realitzarà en centres de la UAB i / o en d'altres institucions públiques i privades que col·laboren amb el màster, podrà presentar un caràcter experimental o no, depenent de l'objectiu proposat, i haurà d'abordar un tema que permeti l'estudiant aplicar directament els coneixements, habilitats i actituds adquirits en el màster.

Llistat TFM realitzats