Màster Universitari en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Formació de professionals de la salut multidisciplinars preparats per afrontar els reptes altament complexos del segle XXI

Admissió Màster Oficial - Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Calendari d'admissió del centre docent

Del 12 de gener al 2 d'octubre de 2024.

Es resoldran i notificaran les admissions al correu electrònic proporcionat al fer la preinscripció en un termini de 20 dies aproximadament d'haver presentat la sol·licitud (sempre que hi consti tota la documentació requerida).