Màster oficial en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Formació de professionals de la salut multidisciplinars preparats per afrontar els reptes altament complexos del segle XXI

Matrícula Màster Oficial - Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Estudiants de nou ingrés al màster

2 modalitats de matrícula:

 1. Automatrícula (matrícula a distància des de casa). Si voleu automatricular-vos ens ho heu de comunicar a l’adreça ga.veterinaria@uab.cat i us donarem cita per fer-ho.
 2. Matrícula presencial a la Gestió Acadèmica. Per realitzar-la és imprescindible demanar cita prèvia  (es pot sol·licitar amb 15 dies d’antelació). Aquesta és la forma de matrícula preferent per al Màster Oficial en Zoonosi i Una Sola Salut (One Health).

Calendari de matrícula

 • Juliol 2020: del 22 al 30 de juliol de 2020 (automatrícula i matrícula presencial a la Gestió Acadèmica)

 • Setembre 2020: 2 al 28 de setembre de 2020
  • 2 al 28 de setembre automatrícula
  • 14 al 28 de setembre (matrícula presencial)

Passos a seguir per matricular-se:

ABANS DE LA MATRÍCULA

 1. Verificació de la documentació d’accés al màster

IMPORTANT: Verificació amb la Gestió Acadèmica (ga.veterinaria@uab.cat) que heu adjuntat a la vostra preinscripció tota la documentació necessària.

 • Si us heu preinscrit al màster sense haver finalitzat el grau (admesos de forma condicional a l’obtenció del títol). Abans de l’automatrícula ens heu d’enviar còpia escanejada del diploma o certificat que acredita que sou graduats/des. L’escaneig ha de ser de qualitat, que permeti revisar el document en detall.

 • Si el vostre títol previ és expedit per un país que no pertany a la Unió Europea, cal que aporteu còpia dels documents legalitzats (per via diplomàtica o postil·lats si és el cas) per e-mail abans de la matrícula.

En el moment de la matrícula haureu de portar presencialment la documentació per a la seva verificació.

 1. Entrevista prèvia a la matrícula amb la coordinadora del màster.

En cas que vulgueu realitzar matrícula a temps parcial cal que contacteu amb la coordinadora del Màster, Dra. Laila Darwich (laila.Darwich@uab.cat) per e-mail, per a revisar les assignatures que matriculareu (signant l’imprès de matrícula). Li heu d’enviar complimentat el formulari amb les asignatures. Aquest document és obligatori per a poder-se matricular, la coordinadora ens l’enviarà directament després de l’entrevista.

 1. Cita d’automatrícula

Si ens heu comunicat que voleu fer automatrícula, us assignarem dia i hora per fer-la.

REALITZAR LA MATRÍCULA

OPCIÓ A: AUTOMATRÍCULA DES DE CASA

 1. Tenir a mà el número NIU + password amb el que vau registrar la sol·licitud de preinscripció al màster. Si no ho recordeu ho podeu consultar al web sia.uab.es à Gestió de paraules de pas.

 1. Tenir a mà les dades bancàries (compte bancari o tarja) i decidir com voldreu pagar la matrícula. Consulteu totes les modalitats de pagament de la matrícula. Us destaquem les següents:

 • Càrrec a compte bancari: si es fa servir aquesta forma de pagament es pot pagar la matrícula en un termini o en tres. IMPORTANT: només es pot pagar la matrícula amb un compte de l’estat espanyol o situat a l’espai SEPA (Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa). Si sou estudiants extracomunitaris no podeu abonar la matrícula amb un compte bancari de fora de la Unió Europea.
 • Targeta de crèdit o dèbit: (opció recomanada pels estudiants extracomunitaris). Implica pagar tota la matrícula d’un cop (1 termini).IMPORTANT!! Reviseu el límit per pagar amb tarja bancària.
 • Si sou beneficiaris d’una beca que assumirà el cost de la vostra matrícula (ex: PRONABEC, BECAL, CEIBA...) us heu de posar en contacte amb la gestió acadèmica abans de matricular-vos i us explicarem com procedir.

 1. Connectar-vos a l’aplicatiu de matrícula.

https://sia.uab.es à Matrícula i Expedient (Automatrícula d’estudiants de nou accés)

Heu d’anar avançant en les diferents pestanyes.

La matrícula estarà condicionada a verificar tota la documentació aportada, el primer dia que vigueu presencialment haureu de portar els documents originals.

OPCIÓ B: AUTOMATRÍCULA PRESENCIAL A LA GESTIÓ ACADÈMICA

Formalització de la matrícula: Gestió Acadèmica el dia i hora que hagueu reservat a través de la cita prèvia (entre el 14 i el 28 de setembre). Es pot sol·licitar cita amb 15 dies d’antelació. En aquest cas, heu d’aportar tota la documentació requerida de forma presencial.

 1. Un cop matriculats, haureu de recollir la carpeta d’estudiant i l’agenda al Punt d'Informació i Suport Logístic (consergeria) de la Facultat (entrada).

Estudiants de la UAB

Informació per a estudiants que ja s’han matriculat anteriorment

 1. Heu de tornar a fer la tutoria amb el coordinador del màster. Us heu de posar en contacte per correu electrònic amb la coordinadora del màster (Laila.Darwich@uab.cat) ). Li heu d’enviar l’imprès de matrícula omplert (abans de l’entrevista).
 2. la coordinadora revisarà les assignatures que matriculeu (signant l’imprès de matrícula de forma digital). Aquest document és obligatori per a poder-se matricular, el propi coordinador l’enviarà directament a la Gestió Acadèmica després de l’entrevista.
 3. Per als estudiants estrangers no comunitaris: has d’aportar original i una fotocòpia del TIE (targeta d’identificació d’estrangers) vigent. Si encara no disposes del TIE, has d’aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos des del moment de la matrícula per lliurar el document.
 4. Realitzar automatrícula. Contactar amb Gestió Acadèmica i us proporcionarem dia i hora per automatricular-vos.

Si vols formalitzar la matrícula a temps parcial:

Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer, pots acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa.

Avisos importants

La matrícula estarà condicionada a verificar tota la documentació aportada. El primer dia que vigueu presencialment haureu de portar els documents originals.

Si tens qualsevol pregunta o consulta, no dubtis en contactar-nos a ga.veterinaria@uab.cat

Documentació

Avís important per tots els alumnes que tinguin dret a alguna bonificació o gratuïtat en el preu de la matrícula:

Per a formalitzar la matrícula gaudint d’una bonificació o gratuïtat, cal enviar per correu electrònic a la Gestió Acadèmica prèviament a la matrícula el document acreditatiu si no l’has presentat ja amb anterioritat. D’aquesta manera podràs fer la matrícula amb la liquidació econòmica correcta. Amb posterioritat cal lliurar l’original i una fotocòpia, o bé una còpia compulsada, a la Gestió Acadèmica abans del 6 de novembre. En el cas que els estudiants no hagin presentat la documentació original dins d’aquest termini, es procedirà a treure la gratuïtat i cobrar l’import corresponent.

Terminis de lliurament de la documentació:

 • Documentació acreditativa d’una bonificació o descompte: S’ha d’avançar per correu electrònic abans de la matrícula i s’ha de lliurar l’original o una còpia compulsada a la Gestió Acadèmica abans del 6 de novembre.
 • Resta de documentació: El termini màxim per a aportar la documentació a la Gestió Acadèmica és el 15 de desembre de 2020.

Si ets estudiant de nou accés:

1.Has de contactar amb el coordinador del màster o seguir les instruccions que et doni la Gestió acadèmica per tal de fer la tutoria prèvia a la matrícula.

2.Document d'identitat:

  • Estudiants que disposin de DNI: no cal que el trametin a la Gestió acadèmica. Sí que serà necessari portar-lo a efectes d’identificació si han de fer alguna tramitació presencial.
  • Estudiants de la Unió Europea: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la Gestió acadèmica l'original del passaport o del document identificatiu on consti el número d'identificació d'estranger, NIE, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. 
  • Estudiants estrangers no comunitaris: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la Gestió acadèmica l'original i una fotocopia del TIE (targeta d'identificació d'estrangers) vigent, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. Si encara no disposes del TIE, has d'aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document.
  • Els estudiants estrangers que tinguin residència en algun país de la Unió Europea han de trametre el NIE a la Gestió acadèmica prèviament a la matrícula per correu electrònic per tal que es faci el corresponent manteniment. En cas contrari se’ls aplicaran els preus d’extracomunitaris.

3. Ordre SEPA de domiciliació directa: En cas de domiciliar l’import de la matrícula s’ha d’imprimir i signar i enviar per correu electrònic a la Gestió acadèmica de la teva Facultat amb posterioritat a la matrícula. Les dades bancàries han d'incloure els codis IBAN i BIC (només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol). Només s’accepten comptes d’entitats ubicades a la Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.

La matrícula també es pot pagar directament amb targeta de crèdit o de dèbit, però en aquest cas el pagament s’ha de fer en un únic termini. Els alumnes sol·licitants de beca obligatòriament han de pagar la matrícula per domiciliació bancària. En el cas que la UAB t’hagi retornat part d’algun pagament com a conseqüència d’una beca o per qualsevol altra raó, has de lliurar a la gestió acadèmica les dades bancàries amb els codis IBAN i BIC.

4. Títol d’accés: Abans del 15 de desembre has de presentar a la Gestió acadèmica l’original i una fotocòpia del títol que t’ha donat accés al màster o un certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal.

5. Certificat d’estudis: Aquest document es pot enviar per correu electrònic en format digital, sempre i quan tingui un codi segur de verificació (csv) o bé es pot enviar per correu postal o presentar a la Gestió acadèmica abans del 15 de desembre. El certificat acadèmic dels estudis que t’han donat accés al màster, ha d’incloure el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.

En cas d’estudiants que estiguin a l’estranger poden enviar la còpia compulsada o legalitzada de la documentació i les corresponents traduccions, si s’escau, per correu postal o missatgeria a la Gestió acadèmica.

6. Si tens 28 anys o més i no has contractat l’assegurança complementària que s’ofereix en el moment de la matrícula, has de presentar l’original i una còpia d’una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil a l’Estat espanyol.

7. Si tens previst participar en un programa d’intercanvi a països d’Europa durant aquest curs, en el marc d’una beca Erasmus, cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat.

8. En el cas que en determinades assignatures o en determinats plans d’estudis es consideri necessària la contractació d’una assegurança complementària, te n’informarem durant el procés de matrícula.

9. Determinades assignatures impliquen tenir contacte amb menors d’edat. En aquests casos és necessari que el primer dia lliuris al centre o institució on es desenvolupa aquesta assignatura un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, que et permeti acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. Quan et matriculis d’assignatures amb aquests requeriments, el mateix programa de matrícula te n’informà automàticament. 

Documentació que acredita una bonificació o gratuïtat

Has d’enviar per correu electrònic la documentació al correu de la Gestió acadèmica prèviament a la teva data de matrícula. Posteriorment hauràs de portar l’original i una fotocòpia de la documentació acreditativa a la Gestió acadèmica o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal abans del 6 de novembre.

Consulta els descomptes de matrícula.

 • Per aplicar el descompte de família nombrosa és necessari que, en el moment de formalitzar la matrícula, tinguis el títol expedit a qualsevol comunitat de l’Estat espanyol vigent. Si ets estranger, has de sol·licitar el carnet al Departament de Benestar Social i Família i, en cas que hi hagi els acords corresponents, aquest organisme te l’expedirà. 

EXCEPCIONS. En el cas de títols de família nombrosa i de certificacions de discapacitat emesos per la Generalitat de Catalunya no cal presentar cap fotocòpia de cap documentació. No obstant això, si la matrícula es fa de manera presencial, recomanem portar l’original a l’efecte de la identificació.

10. En cas que la teva matrícula sigui presencial i no la puguis fer personalment, has d’autoritzar per escrit una altra persona perquè la faci. En el document han de constar-hi les teves dades personals i la teva signatura. 

11. Si tens un títol de màster obtingut en una altra universitat, has de presentar el certificat acadèmic personal i una còpia compulsada del títol.

Si accedeixes al màster amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera, has de tenir en compte que:

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa ha de ser oficial i ha d’haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, ha d’haver estat expedida per les autoritats competents i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l’estranger

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporta. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si ja has formalitzat la matrícula en cursos acadèmics anteriors:

Has de contactar amb el coordinador del màster o seguir les instruccions que et doni la Gestió acadèmica per tal de fer la tutoria prèvia a la matrícula.

Si vols formalitzar la matrícula a temps parcial:

Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer, pots acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa.
 

Preu:

46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021.
82€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021.

Crèdits:

60 ECTS