Màster Universitari en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Formació de professionals de la salut multidisciplinars preparats per afrontar els reptes altament complexos del segle XXI

Pla d'estudis Màster Oficial - Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster universitari en Zoonosis i Una Sola Salut (One Health) és un màster de 60 crèdits ECTS, un any de durada, distribuït en dos semestres i estructurat en 6 mòduls obligatoris, 5 dels quals són mòduls de continguts i un sisè mòdul que és el treball de fi de màster.

Inici de curs

01/10/2024

Horaris

Horaris del curs 2024/25:

Docència presencial (sempre que la situació sanitària ho permeti) de dilluns a divendres de 15.00 h a 19.00 h, en el Seminari B de la Facultat de Veterinària.

Inici del curs 2024/25:  1 d'octubre de 2024.

 

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 45
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Aplicació Multidisciplinària d'Una Sola Salut en les Zoonosis Emergents o en Situacions Especials 9 OB
Aplicació Multidisciplinària d'Una Sola Salut en les Zoonosis Majors i Endèmiques 9 OB
Aplicació Multidisciplinària d'Una Sola Salut en les Zoonosis Transmeses per Aliments i la Seguretat Alimentària 6 OB
Metodologies Aplicades a l'Entorn Multidisciplinari d'Una Sola Salut 9 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Una Sola Salut: Introducció, Política Sanitària i Mètodes Epidemiològics i Estadístics 12 OB

 

 

OB: Obligatoris