Màster Universitari en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Formació de professionals de la salut multidisciplinars preparats per afrontar els reptes altament complexos del segle XXI

Admissió Màster Oficial - Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.

Es resoldran i notificaran les admissions al correu electrònic proporcionat al fer la preinscripció en un termini de 20 dies aproximadament d'haver presentat la sol·licitud (sempre que hi consti tota la documentació requerida).