Māster Oficial - Seguretat Internacional

Presentaciķ

El Màster Universitari en Seguretat Internacional, que s'imparteix a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), és un programa interdisciplinari destinat a formar futurs professionals en l'àrea dels estudis de seguretat, en el camp dels estudis sobre la pau i la guerra. Té com a objectiu proporcionar als seus estudiants un conjunt de destreses analítiques, formació en mètodes de recerca i una profunda comprensió dels conflictes internacionals al segle XXI.

Es tracta d'un màster avançat impartit en anglès, de 60 crèdits ECTS i un any de durada, dirigit a graduats en ciències polítiques, relacions internacionals o econòmiques. Combina la teoria i la pràctica i proporciona als estudiants rigor acadèmic i criteri en l'esfera política. S'emmarca en un context de creixent interès pels conflictes armats i les seves conseqüències en polítiques de veïnatge. L'objectiu d'aquest màster és formar analistes en seguretat internacional que disposin de les capacitats i coneixements adients per a estudiar i interpretar els reptes actuals de la seguretat en el pla internacional, tant des d'una perspectiva global com local.

El model docent de l'IBEI s'estructura al voltant de conferències, seminaris i tutories en grups petits. Els mòduls tenen límits respecte al nombre d'estudiants i s'espera una participació activa en forma de presentacions, treball en grup i redacció de treballs. A més, s'assigna a cada estudiant un tutor personal que farà el seguiment del seu progrés al llarg del curs. L'IBEI també desenvolupa habilitats transversals que els estudiants podran aplicar a les seves futures carreres professionals

Les titulacions que ofereix l'IBEI són oficials i adaptades a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, i expedides conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Els estudis inclouen la possibilitat de realitzar pràctiques professionals i intercanvis internacionals durant un semestre.

L'IBEI forma part del Campus d'Excel·lència Internacional de la Universitat Pompeu Fabra i és membre associat de l'Associació d'Escoles Professionals d'Afers Internacionals (APSIA). L'Institut és un centre d'excel·lència acadèmica especialitzat en el camp dels estudis internacionals. Combina una recerca excepcional amb l'ensenyament d'alta qualitat i els serveis orientats als estudiants.

Per a més informació consulteu: www.ibei.org

Inscripcions: terminis 1 juliol 2019.

Contacte: admissions@ibei.org / T. 93 542 3021/3004

Interuniversitari

Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)
Universitat coordinadora:Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Altres universitats participants:Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Web del māster http://www.ibei.org